Archief 2021 en 2020 GOO kennisspecials

Op deze pagina vind je informatie (zoals opnames, presentaties en Q&A’s) van de GOO kennisspecials in 2021 en 2020. Binnen het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is er een intensieve en vrijwillige samenwerking tussen (bodem)collega’s. Samen werken zij aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen. Deze samenwerking levert ‘producten’ (handreikingen, tools etc.) op die voor iedereen beschikbaar zijn. Je vindt deze ‘producten’ hier.


Informatiebijeenkomst Achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten (18 november 2021)


Kennisspecial Duurzaam verpachten van agrarische gronden (4 november 2021) 


Kennisspecial Warmte-opslag in de bodem (13 oktober 2021)


Kennisspecial ‘Beleid Grondwaterkwaliteit’ (12 oktober 2021)


Kennisspecial Lozen huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater en de bodem (17 juni 2021)


Bestuurlijke bijeenkomst – belang bodem en ondergrond bij grote ruimtelijke opgaven (2 juni 2021)


Kennisspecial Zonneweides en bodem (20 april 2021)


Kennisspecial Natuurlijke Klimaatadaptatie (15 april 2021)


Kennisspecial Ontwerp Regeling Bodemkwaliteit (22 maart 2021)


Kennisspecial Ondergrond Inzicht (10 februari 2021)


Kennisspecial ‘Grondwaterkwaliteit’ (28 januari 2021)

Presentatie special Grondwaterkwaliteit 


Lood in de bodem (20 mei 2020)