Samenwerking in een wereld die verandert

De Gelderse Omgevingsdiensten werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doen we door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies.

Veel bezocht

Actueel

Ruben Vlaander nieuwe voorzitter ODNL

ODRA-directeur Ruben Vlaander (42) is door de Algemene Ledenvergadering van Omgevingsdienst NL gekozen als voorzitter voor de komende 4 jaar.

Congres Aanpak ondermijnende criminaliteit

Welke bevoegdheden heb je bij integrale ondermijningsacties? En hoe is het geregeld met de juridische grondslag? Dit is lang niet altijd duidelijk. Tijdens het congres Aanpak ondermijnende criminaliteit op donderdag 8 juni, georganiseerd door de Gelderse Omgevingsdiensten, is er volop gelegenheid om over dit onderwerp kennis op te doen.

Kennisbank

Geluid

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. De Gelderse Omgevingsdiensten controleren…

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente….

Asbest verwijderen in of om uw woning

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit…

Projecten

 • Gelders Ondergrond Overleg

  Het Gelders Ondergrond Overleg werkt aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.

 • Project Theseus

  Samenwerken om ondermijning op bedrijventerreinen te voorkomen en tegen te gaan

  Industrie bedrijventerrein

Meer informatie over onze organisatie

 • Stelseltaken

  Elke Gelderse omgevingsdienst voert een specifieke taak voor de andere zes omgevingsdiensten uit.

 • Pers & media

  De Gelderse Omgevingsdiensten trekken samen op in heldere perscommunicatie.

 • Werken bij

  Onze collega’s zetten zich in voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.