Samenwerking in een wereld die verandert

De Gelderse Omgevingsdiensten werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doen we door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies.

Veel bezocht

Actueel

Prioriteitenmodel: innovatie in milieutoezicht

Hoe kun je milieutoezicht optimaliseren? Bij Omgevingsdienst de Vallei vonden ze het antwoord op die vraag in de ontwikkeling van een prioriteitenmodel.

Kennis delen over Zeer Zorgwekkende Stoffen

Omgevingsdienst Achterhoek en Omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn ‘regiotrekkers’ voor een gezamenlijk project met Omgevingsdienst NL en het RIVM op het gebied van ZZS.

De Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. 

Sinds 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels voor vergunningaanvragen.

Wat verandert er voor u?

Kennisbank

Omgevingsplannen

De gemeente bepaalt waarvoor een stuk grond gebruikt mag worden. Mogen er woningen gebouwd worden, is het een natuurgebied, of…

Hergebruik grond en bouwstoffen

In verband met de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan, kan de wet- en regelgeving gewijzigd zijn….

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24…

Projecten

 • Gelders Ondergrond Overleg

  Het Gelders Ondergrond Overleg werkt aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.

 • Project Theseus

  Samenwerken om ondermijning op bedrijventerreinen te voorkomen en tegen te gaan

  Industrie bedrijventerrein

Meer informatie over onze organisatie

 • Stelseltaken

  Elke Gelderse omgevingsdienst voert een specifieke taak voor de andere zes omgevingsdiensten uit.

 • Pers & media

  De Gelderse Omgevingsdiensten trekken samen op in heldere perscommunicatie.

 • Werken bij

  Onze collega’s zetten zich in voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

banner-werkenbijomgevingsdiensten