Samenwerking in een wereld die verandert

De Gelderse Omgevingsdiensten werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doen we door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies.

Veel bezocht

Actueel

Indienen informatie- en/of onderzoeksplicht Energiebesparing verruimd tot 1 januari 2024

Vanwege het niet goed functioneren van het eLoket krijgen bedrijven uitstel voor het indienen van hun rapportage.

Impact maken met jouw werk

Bij de Gelderse Omgevingsdiensten maak je impact met jouw werk. Als toezichthouder, jurist, vergunningverlener of alleskunner: bij ons is er ruimte voor jouw talent. Bekijk onze vacatures op de website WerkenbijGO.nl.

De Omgevingswet komt er aan

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. 

Vanaf 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels voor vergunningaanvragen.

Wat verandert er voor u?

Kennisbank

Energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven stappen…

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Het kan zijn dat u eerst bodemonderzoek moet laten uitvoeren of specifieke milieumaatregelen moet treffen.

Duurzame energie

Naast energie besparen, kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie of een warmte-koude opslag. Deze vorm…

Projecten

 • Gelders Ondergrond Overleg

  Het Gelders Ondergrond Overleg werkt aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.

 • Project Theseus

  Samenwerken om ondermijning op bedrijventerreinen te voorkomen en tegen te gaan

  Industrie bedrijventerrein

Meer informatie over onze organisatie

 • Stelseltaken

  Elke Gelderse omgevingsdienst voert een specifieke taak voor de andere zes omgevingsdiensten uit.

 • Pers & media

  De Gelderse Omgevingsdiensten trekken samen op in heldere perscommunicatie.

 • Werken bij

  Onze collega’s zetten zich in voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.