Samenwerking in een wereld die verandert

De Gelderse Omgevingsdiensten werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doen we door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies.

Veel bezocht

Actueel

Drugscriminaliteit aanpakken in Oost-Nederland

Code Geel is een magazine van het RIEC over ondermijning. In de nieuwste editie staat een artikel over de samenwerking van Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten bij de aanpak van ondermijning en milieucriminaliteit.

OVIJ levert bijdrage aan Green Deal Zorg

Zorginstellingen verbruiken veel energie om voor mensen te zorgen. In de Green Deal Zorg staan onder andere afspraken voor energiebesparing om de CO2-uitstoot te verminderen. Omgevingsdienst Veluwe IJssel levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Kennisbank

Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige…

Gemeentelijke bekendmakingen

Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen rondom vergunningen en meldingen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en…

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er…

Projecten

 • Gelders Ondergrond Overleg

  Het Gelders Ondergrond Overleg werkt aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.

 • Project Theseus

  Samenwerken om ondermijning op bedrijventerreinen te voorkomen en tegen te gaan

  Industrie bedrijventerrein

Meer informatie over onze organisatie

 • Stelseltaken

  Elke Gelderse omgevingsdienst voert een specifieke taak voor de andere zes omgevingsdiensten uit.

 • Pers & media

  De Gelderse Omgevingsdiensten trekken samen op in heldere perscommunicatie.

 • Werken bij

  Onze collega’s zetten zich in voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.