Samenwerking in een wereld die verandert

De Gelderse Omgevingsdiensten werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doen we door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies.

Veel bezocht

Actueel

Fusie ODNV en OVIJ per 1 januari 2024

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) hebben alle lichten op groen staan om per 1 januari 2024 als Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) te starten. 

'Als boa moet je goed kunnen incasseren'

Boa’s zijn werkzaam in verschillende domeinen. Iedereen kent de boa’s in de blauwe uniformen van wie je een parkeerboete kunt krijgen. Maar ook in de natuur kun je boa’s tegenkomen of bij de Nederlandse Spoorwegen. De boa’s binnen de omgevingsdiensten focussen zich op milieuovertredingen.

Kennisbank

Monumenten

Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan…

Energieverbruik en besparing

Energie besparen begint altijd met inzicht krijgen in uw energieverbruik. Uw jaarafrekening kan u dit inzicht geven. Er zijn veel…

Asbest herkennen

Vroeger werd asbest onder andere gebruikt als materiaal in daken van panden, woningen, schuurtjes of andere bijgebouwen. Na 1 juli…

Projecten

 • Gelders Ondergrond Overleg

  Het Gelders Ondergrond Overleg werkt aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.

 • Project Theseus

  Samenwerken om ondermijning op bedrijventerreinen te voorkomen en tegen te gaan

  Industrie bedrijventerrein

Meer informatie over onze organisatie

 • Stelseltaken

  Elke Gelderse omgevingsdienst voert een specifieke taak voor de andere zes omgevingsdiensten uit.

 • Pers & media

  De Gelderse Omgevingsdiensten trekken samen op in heldere perscommunicatie.

 • Werken bij

  Onze collega’s zetten zich in voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.