Spring naar content

Samenwerking in een wereld die verandert

De Gelderse Omgevingsdiensten werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doen we door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies.

Veel bezocht

Actueel

Wat is effect van plannen nieuwe kabinet op omgevingsdiensten?

Wat is effect van plannen nieuwe kabinet op omgevingsdiensten? Wat is er al bekend over de plannen die invloed hebben het werk van omgevingsdiensten?

Hoogleraar Noëlle Aarts: ‘Fingerspitzengefühl vereist voor omgevingsdialoog’

Medewerkers van omgevingsdiensten zijn vaak betrokken bij een omgevingsdialoog, wijkoverleg, bewonersbijeenkomsten en voorlichtingsavonden. Bestuurders zetten graag de omgevingsdialoog in.

Kennisbank

Advies

De Gelderse Omgevingsdiensten hebben veel specialistische kennis in huis. Onze adviseurs helpen gemeenten, provincie, bedrijven en inwoners bij vragen over…

Brandveiligheid

Een brand kan veel invloed hebben op uw bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is twee jaar na een…

Bestemmingsplan

De gemeente bepaalt waarvoor een stuk grond gebruikt mag worden. Mogen er woningen gebouwd worden, is het een natuurgebied, of…

Projecten

 • Gelders Ondergrond Overleg

  Het Gelders Ondergrond Overleg werkt aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.

 • Het Gelders Datalab

  De Gelderse Omgevingsdiensten werken gericht aan de transitie naar datagedreven werken.

Meer informatie over onze organisatie

 • Stelseltaken

  Elke Gelderse omgevingsdienst voert een specifieke taak voor de andere zes omgevingsdiensten uit.

 • Pers & media

  De Gelderse Omgevingsdiensten trekken samen op in heldere perscommunicatie.

 • Werken bij

  Onze collega’s zetten zich in voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.