Spring naar content
Nieuws

Hoog Water: nieuwe kenniskrant over gevolgbeperking overstromingen

Stel dat er ergens een dijk doorbreekt, wat zijn dan de mogelijke gevolgen? En hoe kun je die zo veel...

Wereldbodemmuseum: het verhaal van de bodem (24 juni, 9-10 uur)

In dit BRO'tje geeft Stephan Mantel de kijkers een online rondleiding door het Wereldbodemmuseum. Het museum heeft een unieke collectie...

Waarom is het ene bedrijventerrein aantrekkelijker voor criminelen dan andere?

Alex te Dorsthorst houdt zich voor de ODRA bezig met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hij is projectleider van Theseus,...

Kamerbrief voortgang Basisregistratie Ondergrond met voorstel opname gegevens over bodemverontreiniging

Minister Ollongren (BZK) meldt op 10 juni 2021 de voortgang en de relevante ontwikkelingen van de Basisregistratie Ondergrond in 2020....

Ondergrond InZicht: de benedenwereld verbeelden

Op welke wijze kunnen driedimensionale beelden van de bodem en ondergrond leiden tot een beter inzicht, meer draagvlak en weloverwogen...

Interview met werkregio’s over voortgang ambities DPRA

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft Samen Klimaatbestendig driekwart van alle 45 werkregio’s geïnterviewd. Het doel hiervan is...

NP RES nieuwsbrief

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief lees je onder de laatste ontwikkelingen,...

Internetconsultatie Tijdelijke regeling subsidie bodemsanering ernstige historische verontreiniging bedrijfsterreinen

Het ministerie van IenW bereidt een TIJDELIJKE subsidieregeling ter sanering van ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen voor. Bij inwerkingtreding van de...

De Staat van ons water 2020 is gepubliceerd

Eind mei verscheen het rapport De staat van ons water. Het rapport beschrijft de uitvoering van het waterbeleid in 2020....