Gelders Externe Veiligheid Overleg

GEVO

Het vakgebied Externe Veiligheid, waarin de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen centraal staat, is een van de belangrijkste vakgebieden waarin men werkt aan een veilige leefomgeving. De Gelderse Omgevingsdiensten, de provincie Gelderland en de Veiligheidsregio's in Gelderland werken op dit gebied samen onder de naam 'Gelders Externe Veiligheid Overleg' (GEVO).

Het GEVO is een regionale kennisschakel die partners en gemeenten van de zes Gelderse Omgevingsdiensten  informeert over de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid en hoe deze ontwikkelingen van invloed zijn op de betreffende gemeenten. Denk hierbij met name aan de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en DSO (REV).

 • Wat doet het GEVO?

  • Informatie ophalen bij regionale en landelijke partners
  • Afstemming binnen Gelderland over werkwijzen rondom externe veiligheid
  • Nieuwe ontwikkelingen volgen op het gebied van externe veiligheid in ruimtelijke ordening, energietransitie en data.
  • Kennis breed delen via informatieve expertsessies (zoals webinars)
 • Externe veiligheid of omgevingsveiligheid?

  De termen ‘externe veiligheid’ en ‘omgevingsveiligheid’ worden in de praktijk steeds vaker door elkaar gebruikt. Wat is nu eigenlijk het verschil?

  Binnen het vakgebied ‘externe veiligheid’ gaat het met name over de risico’s van opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het GEVO focust zich op dit onderwerp en adviseert en informeert partners over met name deze risico’s bij vergunningaanvragen en vraagstukken over ruimtelijke ordening. ‘Omgevingsveiligheid’ betreft een breder vakgebied en gaat ook over veiligheidsrisico’s rondom branden, rampen en crises, windturbines, buisleidingen met gevaarlijke stoffen, vuurwerk, munitie, luchthavens en grote chemische bedrijven.

  Onder de nieuwe Omgevingswet zal de term ‘externe veiligheid’ niet meer terugkomen en vervangen worden door ‘omgevingsveiligheid’.

  bedrijventerrein_rotonde_vrachtwagen

Nieuws

Nieuwe versie van PGS 29 gepubliceerd

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen-programmaraad heeft tijdens de vergadering van 23 juni jl. een nieuwe versie van PGS 29 goedgekeurd.

Workshop Omgevingsveiligheid op 27 september

Op dinsdag 27 september van 11.30 tot 12.30 uur organiseert het RIVM een online workshop over omgevingsveiligheid. Tijdens deze bijeenkomst staat het perspectief van de planoloog centraal. 

Nieuwe berekeningen voor afstanden tussen LPG-tankstations en woningen

Het RIVM heeft de afstanden tussen LPG-tankstations en woningen opnieuw berekend.

Contact