Nieuws – GEVO (Externe Veiligheid)

Het GEVO verzamelt hier het laatste nieuws over externe veiligheid en omgevingsveiligheid. 

< Ga terug naar de GEVO website

Nieuwe versie van PGS 29 gepubliceerd

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen-programmaraad heeft tijdens de vergadering van 23 juni jl. een nieuwe versie van PGS 29 goedgekeurd.

Workshop Omgevingsveiligheid op 27 september

Op dinsdag 27 september van 11.30 tot 12.30 uur organiseert het RIVM een online workshop over omgevingsveiligheid. Tijdens deze bijeenkomst staat het perspectief van de planoloog centraal. 

Nieuwe berekeningen voor afstanden tussen LPG-tankstations en woningen

Het RIVM heeft de afstanden tussen LPG-tankstations en woningen opnieuw berekend.

Trainingen VNG rondom thema fysieke leefomgeving

Er zijn nog plekken beschikbaar in de trainingen en cursussen fysieke leefomgeving van de VNG. De VNG biedt verscheidene training…

Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid: 13 aanvragen ingediend

In de periode van 15 maart tot en met 15 april 2022 hadden overheden de mogelijkheid om een bijdrage uit het ontwikkelbudget ‘nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’ aan te vragen.