Nieuwe versie van PGS 29 gepubliceerd

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen-programmaraad heeft tijdens de vergadering van 23 juni jl. een nieuwe versie van PGS 29 goedgekeurd. Deze heeft als titel: “Brandbare vloeistoffen – Opslag – Richtlijn voor de veilige bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks.” Deze conceptversie is de opvolger van PGS 29:2021 versie 1.1.

De PGS is opgesteld door het PGS-team waarin deelnemers van zowel bedrijfsleven als overheid zijn vertegenwoordigd. De Programmaraad heeft besloten dat er geen externe commentaarronde zal plaatsvinden.

Lees meer op de website van de PGS en bekijk de nieuwe PGS 29 via deze link.

Meer informatie

  • GEVO

    Het GEVO is een regionale kennisschakel die partners en gemeenten informeert over de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid en hoe deze ontwikkelingen van invloed zijn op Omgevingsveiligheid.

    Brug over rivier