Over ons

Over ons

De Gelderse Omgevingsdiensten werken samen aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. In Gelderland bundelen de zeven afzonderlijke omgevingsdiensten hun krachten. De Gelderse Omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van gemeenten en provincie, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Sommige omgevingsdiensten voeren extra taken uit, zoals bouw- en woningtoezicht of advisering over bijvoorbeeld energie of natuur.

In onderstaand animatiefilmpje laten we zien wie we zijn en wat we doen.

Waar staan we voor?

Het bewaken en bevorderen van een veilige en gezonde omgeving waarin mensen goed kunnen wonen, werken en leven. Dàt staat centraal bij de Gelderse Omgevingsdiensten. Dit doen we samen met onze partners: provincie Gelderland en Gelderse gemeenten. Hierdoor ontstaat een bundeling van krachten in Gelderland.

Uitvoering VTH-taken

De Gelderse Omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van de Gelderse gemeenten en Provincie Gelderland, voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Daarnaast voeren sommige Omgevingsdiensten extra taken uit, zoals bouw- en woningtoezicht of advisering over bijvoorbeeld energie of natuur.

Robuuste taakuitvoering

Het Gelders Stelsel is een samenwerkingsverband, waarbij de zeven Gelderse Omgevingsdiensten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Samen hebben zij stelselafspraken gemaakt. Deze afspraken garanderen een robuuste taakuitvoering (conform de geldende kwaliteitscriteria) in de nabijheid van gemeenten en de provincie.

Ontstaan Gelderse Omgevingsdiensten

In 2009 is in Gelderland in de ‘Gelderse maat’ de bestuurlijke wens vastgelegd om de nieuwe regionale omgevingsdiensten zo veel mogelijk in de nabijheid van het lokaal bestuur te organiseren. Dit heeft geleid tot de oprichting van de zeven omgevingsdiensten.

Gemeenschappelijke Regeling

Alle Omgevingsdiensten zijn een Gemeenschappelijke Regeling (GR), met een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het Bestuur stelt de directeur van een omgevingsdienst aan.

Werken bij de Gelderse Omgevingsdiensten

Kijk voor een actueel aanbod van onze vacatures op werkenbijgelderseomgevingsdiensten.nl

Privacyverklaring

Hier vind u onze privacyverklaring