Over ons

Over ons

De Gelderse Omgevingsdiensten werken samen aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. In Gelderland bundelen de zeven afzonderlijke omgevingsdiensten hun krachten. De Gelderse Omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van gemeenten en provincie, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Sommige omgevingsdiensten voeren extra taken uit, zoals bouw- en woningtoezicht of advisering over bijvoorbeeld energie of natuur.

In onderstaand animatiefilmpje laten we zien wie we zijn en wat we doen.

Waar staan we voor?

Het bewaken en bevorderen van een veilige en gezonde omgeving waarin mensen goed kunnen wonen, werken en leven. Dàt staat centraal bij de Gelderse Omgevingsdiensten. Dit doen we samen met onze partners: provincie Gelderland en Gelderse gemeenten. Hierdoor ontstaat een bundeling van krachten in Gelderland.

Uitvoering VTH-taken

De Gelderse Omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van de Gelderse gemeenten en Provincie Gelderland, voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Daarnaast voeren sommige Omgevingsdiensten extra taken uit, zoals bouw- en woningtoezicht of advisering over bijvoorbeeld energie of natuur.

Robuuste taakuitvoering

Het Gelders Stelsel is een samenwerkingsverband, waarbij de zeven Gelderse Omgevingsdiensten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Samen hebben zij stelselafspraken gemaakt. Deze afspraken garanderen een robuuste taakuitvoering (conform de geldende kwaliteitscriteria) in de nabijheid van gemeenten en de provincie.

Ontstaan Gelderse Omgevingsdiensten

In 2009 is in Gelderland in de ‘Gelderse maat’ de bestuurlijke wens vastgelegd om de nieuwe regionale omgevingsdiensten zo veel mogelijk in de nabijheid van het lokaal bestuur te organiseren. Dit heeft geleid tot de oprichting van de zeven omgevingsdiensten.

Gemeenschappelijke Regeling

Alle Omgevingsdiensten zijn een Gemeenschappelijke Regeling (GR), met een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het Bestuur stelt de directeur van een omgevingsdienst aan.

Werken bij de Gelderse Omgevingsdiensten

Kijk voor een actueel aanbod van onze vacatures op werkenbijgelderseomgevingsdiensten.nl

Privacyverklaring

Hier vindt u onze privacyverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Gelderse Omgevingsdiensten willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website http://www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. In april van 2018 heeft er een quickscan plaatsgevonden door Firmground. Op dit moment zijn wij bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid op basis van onder andere deze quickscan.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.