Stelseltaken

Stelseltaken

De afzonderlijke omgevingsdiensten zijn in de ‘nabijheid’ van de gemeenten georganiseerd. Echter, niet alle omgevingsdiensten beschikken over voldoende kennis en ervaring om alle taken uit te kunnen voeren. Om toch de kwaliteit te waarborgen en de krachten zo efficiënt mogelijk te bundelen zijn een aantal taken in de samenwerking belegd, de zogenoemde stelseltaken. Iedere omgevingsdienst heeft haar eigen specifieke aandachtsgebied. De betreffende omgevingsdienst is ‘specialist’ in deze stelseltaak en voert deze taak ook voor de andere zes omgevingsdiensten uit.

De stelseltaken zijn als volgt belegd: