Workshop Omgevingsveiligheid op 27 september

Op dinsdag 27 september van 11.30 tot 12.30 uur organiseert het RIVM een online workshop over omgevingsveiligheid. Tijdens deze bijeenkomst staat het perspectief van de planoloog centraal. 

Chris Vleer (beleidsmedewerker milieu) en Jeroen van der Pluijm (planadviseur milieu & ruimtelijke ordening) bij de gemeente ’s-Hertogenbosch delen hun bevindingen bij een pilot binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. In deze pilot is ervaring opgedaan met explosievoorschriften, oftewel het vereisen van beglazing waarmee bij een explosie letsel door scherfwerking wordt voorkomen. Zij merkten dat dit voorschrift (nog) onvoldoende uitgekristalliseerd is. De beschrijving van de tweede bijdrage volgt. Houd de website van het RIVM in de gaten voor informatie over de tweede presentatie. 

Aanmelden

Meld je aan door een mail te sturen naar omgevingsveiligheid@rivm.nl.

Vervolgworkshops

De volgende workshops vinden plaats op dinsdag 25 oktober van 11:30 tot 12:30u en dinsdag 29 november van 11:30 tot 12:30u. 

Mailinglist

Wil je uitgenodigd worden voor toekomstige workshops, maar ontvang je de uitnodigingen nu nog niet? Meld je aan voor de mailinglist via omgevingsveiligheid@rivm.nl.

Meer informatie

  • GEVO

    Het GEVO is een regionale kennisschakel die partners en gemeenten informeert over de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid en hoe deze ontwikkelingen van invloed zijn op Omgevingsveiligheid.

    Brug over rivier