Home

Nieuws

Korte update: Aansluiting provincie

3 juni 2019

In de vorige nieuwsbrief stond dat de provincie een besluit voorbereidt over de aansluiting op I-GO. Deze aansluiting gaat zeer waarschijnlijk fasegewijs plaatsvinden. In de eerste fase wordt geprobeerd om enkele basisgegevens van de provinciale controles inzichtelijk te maken voor de medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten. Het gaat hierbij om de Wet natuurbescherming, Zwemwater en

Korte update: I-GO veehouderijen

6 februari 2019

I-GO veehouderijen In het directeurenoverleg van 19 september 2018 hebben de directeuren besloten dat I-GO voor Gelderland de functionaliteit van Web-BVB gaat overnemen. Sindsdien zijn met agrarisch medewerkers van de omgevingsdiensten stappen gezet voor de ontwikkeling van I-GO veehouderijen. Met deze voorziening ontstaat een provinciaal beeld van de stallen en de vergunde dieraantallen. ODDV en

Nieuwe versie inspectieview

29 november 2018

Begin december wordt de nieuwe omgeving van Inspectieview opgeleverd. In Inspectieview registreren alle toezichthoudende organisaties resultaten van de controles die ze hebben uitgevoerd. Zo is voor andere organisaties inzichtelijke wie waar is geweest en welke bevindingen er waren. I-GO is een van de eersten die de aanlevering aan de nieuwe Inspectieview in orde heeft. Er

I-GO projecten in 2019 

29 november 2018

Eind dit jaar worden de projecten voor 2019 door de Informatiemanagers verzameld en geprioriteerd. De projecten met de grootste prioriteit komen in het jaarplan 2019. Hieronder blikken we vooruit op enkele mogelijke projecten: De uitbreiding van het aantal omgevingsdiensten dat documenten via de documentenvoorziening beschikbaar stelt. De realisatie van een voorziening om een provinciebreed overzicht

Terugblik 2018: “We hebben goud in handen”

29 november 2018

Het einde van het jaar nadert. We kijken terug op een veelbewogen jaar voor I-GO. Een jaar waarin veel bereikt is. John Rayer, Programmamanager I-GO, blikt terug op 2018. Wat zijn de belangrijkste bereikte punten voor I-GO in 2018? 1- Actuele gegevens raadplegen “We geven medewerkers en ketenpartners informatie terug via kaarten en kaartlagen. Vergunningverleners,

Op de agenda

29 november 2018

5 december (9.00-11.00 uur): bij ODRN I-GO lab over veehouderijgegevens voor de agrarisch specialisten en informatiemanagers. 6 december (14.00-15.30 uur): review in Hengelo (Gld) bij ODA. Voor iedereen toegankelijk. 10 januari (14.00-15.30 uur): review in Nijmegen (ODRN, kamer El m 2.15). Voor iedereen toegankelijk. 7 februari (14.00-15.30 uur): review in Ede (ODDV, ruimte M 1.01). Voor iedereen toegankelijk. 7

Publieke geo-viewer: basisinformatie over objecten toegankelijk voor iedereen

29 november 2018

Werk je niet bij een omgevingsdienst, maar wil je wel (milieu)informatie bekijken via de geo-viewer? Ben je benieuwd naar de inrichtingen van I-GO en wil je milieuklachten kunnen bekijken? Dat is mogelijk, want in de publieke geo-viewer wordt basisinformatie getoond die voor iedereen toegankelijk is. De publieke geo-viewer vind je via de vernieuwde I-GO website.

Veehouderijgegevens in I-GO

29 november 2018

De provincie Gelderland stopt eind 2019 met de ondersteuning van Web-BVB. Dit is de webapplicatie gevuld met gegevens van veehouderijen in de provincie Gelderland. De functionaliteit van Web-BVB wordt overgenomen door I-GO. Op deze manier is er ook na 2019 een provinciebreed overzicht van veehouderijgegevens. Wouter Meijboom is medewerker Vergunningverlening bij Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Voor zijn werk verleent hij vergunningen

I-GO deelname Omgevingsdienst Twente: “Het loslaten van een stukje autonomie weegt niet op tegen de voordelen.”

29 november 2018

De Omgevingsdienst Twente (ODT) werd in 2017 opgericht. Vanaf 1 januari 2019 is de ODT operationeel. Jan Willem Strebus, Directeur van de OD Twente, zegt geen moment te hebben getwijfeld over deelname aan I-GO. Wat zijn voor de Omgevingsdienst Twente de belangrijkste redenen om mee te doen aan I-GO? “Binnen het Gelders stelsel is al

Op weg naar één gezamenlijke risicoanalyse

18 september 2018

Hans Schuts is toezichthouder/handhaver bij de meer complexe inrichtingen voor Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) in Apeldoorn. Het gaat daarbij om inrichtingen waarbij het zwaartepunt ligt bij de afvalverwerkende en bewerkende bedrijven. Schuts: “Het wordt nu echt tijd dan de zeven omgevingsdiensten en haar opdrachtgevers laten zien dat zij gezamenlijk één doel hebben. En dat is