Nieuws

Drugscriminaliteit aanpakken in Oost-Nederland

Code Geel is een magazine van het RIEC over ondermijning. In de nieuwste editie staat een artikel over de samenwerking van Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten bij de aanpak van ondermijning en milieucriminaliteit.

OVIJ levert bijdrage aan Green Deal Zorg

Zorginstellingen verbruiken veel energie om voor mensen te zorgen. In de Green Deal Zorg staan onder andere afspraken voor energiebesparing om de CO2-uitstoot te verminderen. Omgevingsdienst Veluwe IJssel levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Veehouderijgegevens digitaal ontsloten

Wie informatie over de vergunde dieren wil weten, kan terecht op de website van de Kernregistratie Dierverblijven (KRD). In de...

Werken bij de Gelderse Omgevingsdiensten: 'Jouw werk: overal om je heen'

De 7 Gelderse omgevingsdiensten zijn op zoek naar nieuwe collega’s! Alle vacatures vind je nu op de nieuwe vacaturewebsite WerkenbijGO.nl.

Succesvolle aanpak ondermijning krijgt vervolg: Theseus gaat door

Het project Theseus, waarin Gelderse organisaties samenwerken om ondermijning – zoals milieucriminaliteit, arbeidsuitbuiting en drugsproductie - op bedrijventerreinen tegen te gaan, wordt ook in 2022 voortgezet.

Wat is effect van plannen nieuwe kabinet op omgevingsdiensten?

Wat is effect van plannen nieuwe kabinet op omgevingsdiensten? Wat is er al bekend over de plannen die invloed hebben het werk van omgevingsdiensten?

Hoogleraar Noëlle Aarts: ‘Fingerspitzengefühl vereist voor omgevingsdialoog’

Medewerkers van omgevingsdiensten zijn vaak betrokken bij een omgevingsdialoog, wijkoverleg, bewonersbijeenkomsten en voorlichtingsavonden. Bestuurders zetten graag de omgevingsdialoog in.

Pilot ODRA: meer voorbereiding nodig onder Omgevingswet

Als de Omgevingswet van kracht is, zal de toezichthouder meer tijd moeten steken in het voorbereiden van het toezicht. Dat is een van de conclusies uit de pilot “Toezicht onder Omgevingswet”. Voor deze pilot is geoefend met een complex metaalbedrijf.

Emissiewaarden asfaltcentrales geïnventariseerd

Omgevingsdienst NL heeft geïnventariseerd welke asfaltcentrales in Nederland voldoen aan de emissiegrenswaarden voor PAK en benzeen. Aanleiding voor dit onderzoek is de publiciteit over de zorgen van omwonenden.