Nieuws

Rond de zomer: Vervolg online GOO special 'Samenwerking en bevoegdheden bij grondwaterverontreiniging'

Eerder kondigden wij aan dat op maandag 27 mei een vervolg op de online GOO special 'Samenwerking en bevoegdheden bij grondwaterverontreiniging' van 11 maart jl. zou plaatsvinden. Deze special wordt verzet.

PBL-rapport: Klimaatrisico's in Nederland - huidige stand van zaken

Het rapport brengt belangrijke klimaatrisico’s in Nederland in beeld die optreden in het huidige klimaat.

Nieuw: GGD-richtlijn medische milieukunde: bodem en gezondheid

Deze richtlijn vervangt de GGD-richtlijn medische milieukunde Gezondheidsrisico bodemverontreiniging uit 2009.

Toepassing staalslakken - verzoek van IenW

Dringend verzoek om bevoegd gezag te informeren bij toepassing van staalslakken/

Handreiking beoordeling PFAS in irrigatiewater (RIVM)

Deze kennisnotitie van het RIVM bevat een praktische handreiking voor een eerste inschatting van de risico’s van irrigatie van moestuinen met oppervlaktewater waarin PFAS zijn aangetroffen.

20 juni 2024: GOO Masterclass ‘Water en Bodem Sturend in de gemeentelijke praktijk’

Op donderdag 20 juni 2024 organiseert het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) een tweede uitvoering van de masterclass ‘Water en Bodem Sturend in de gemeentelijke praktijk’.

Week-nieuwsbrief RWS Bodem en Ondergrond (19 2024)

Nieuws over bodem, ondergrond, energietransitie, Omgevingswet en meer!

Week-nieuwsbrief RWS Bodem en Ondergrond (18 2024)

Ook deze week weer een verzameling van bodem en ondergrond nieuws (en meer), met dank aan RWS Bodem en Ondergrond.

Wekelijks online vragenuurtje 'Bodem onder de Omgevingswet' stopt per 30 april 2024

Onze indruk is dat iedereen de weg in het werken met de nieuwe bodemregels inmiddels goed gevonden heeft. Daarom stopt het GOO met het wekelijks vragenuurtje.

11 juni 2024: Vervolg online GOO special 'Aandachtslocaties PFAS Gelderland'

In deze special wordt de laatste stand van zaken van het onderzoek toegelicht en is er ruimte voor vragen.