Nieuws

Ruben Vlaander nieuwe voorzitter ODNL

ODRA-directeur Ruben Vlaander (42) is door de Algemene Ledenvergadering van Omgevingsdienst NL gekozen als voorzitter voor de komende 4 jaar.

Congres Aanpak ondermijnende criminaliteit

Welke bevoegdheden heb je bij integrale ondermijningsacties? En hoe is het geregeld met de juridische grondslag? Dit is lang niet altijd duidelijk. Tijdens het congres Aanpak ondermijnende criminaliteit op donderdag 8 juni, georganiseerd door de Gelderse Omgevingsdiensten, is er volop gelegenheid om over dit onderwerp kennis op te doen.

Gedeputeerde Staten wijzigen Gelders geurbeleid

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op verzoek van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) wijzigingen in het Gelders geurbeleid doorgevoerd. Reden voor de gewenste aanpassingen zijn de verschuivingen in de analyses van geurmonsters.

Gelderlandse bedrijventerreinen steeds veiliger dankzij ondermijningsproject Theseus

Na twee succesvolle jaren krijgt project Theseus, waarin Gelderse organisaties samenwerken om de veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten, in 2023 en 2024 een vervolg.

GOO special ‘Nieuwe inzichten bodemtoezicht' (16 mei, 13.00 - 16.30 uur, Provinciehuis Arnhem)

Op dinsdag 16 mei 2023 organiseert het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) een kennisbijeenkomst over nieuwe inzichten voor efficiënt en effectief bodemtoezicht van de toekomst. De kennisspecial is bedoeld voor bodemtoezichthouders, beleidsmedewerkers die verantwoordelijk voor de toezichtstrategie voor bodem en hun opdrachtgevers en managers, werkzaam binnen de Gelderse gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen of bij Provincie Gelderland. Daarnaast is er gelegenheid voor omgevingsdiensten buiten Gelderland om met één persoon per omgevingsdienst deel te nemen aan de kennisspecial.

Provincie, gemeenten en omgevingsdiensten verbeteren VTH-stelsel

Het onderzoek van onderzoeksbureau Lysias naar de robuustheid van het Gelders Stelsel is inmiddels afgerond. Nu gaat de tweede fase van start: conclusies uit het onderzoek omzetten in concrete stappen om het Gelders Stelsel te versterken.

Omgevingswet gaat van start op 1 januari 2024

Op 14 maart heeft de Eerste Kamer hoofdelijk gestemd over de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De uitslag van deze stemming was 41 leden voor en 29 leden tegen en daarmee is de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 een feit.

GOO special ‘Gelderse Handreiking Milieubelastende Activiteiten bodem bij bedrijven’ (donderdag 30 maart, 10-11.30 uur, kantoor Stantec (Arnhem) of online)

Donderdag 30 maart (10 uur - 11.30 uur): GOO special ‘Gelderse handreiking Milieubelastende Activiteiten bodem bij bedrijven’. De special is zowel op het kantoor van Stantec (maximaal 30 personen) als online (TEAMS) te volgen.

Terugblik GOO special 'Ondergrond Inzicht - deel 2'

Op dinsdag 31 januari 2023 mochten we, in het Provinciehuis in Arnhem, ruim 40 collega’s ontvangen bij de GOO special ‘Ondergrond Inzicht deel 2’. De terugblik (inclusief presentaties) lees je hier!