Spring naar content
Nieuws

Wat is effect van plannen nieuwe kabinet op omgevingsdiensten?

Wat is effect van plannen nieuwe kabinet op omgevingsdiensten? Wat is er al bekend over de plannen die invloed hebben het werk van omgevingsdiensten?

Hoogleraar Noëlle Aarts: ‘Fingerspitzengefühl vereist voor omgevingsdialoog’

Medewerkers van omgevingsdiensten zijn vaak betrokken bij een omgevingsdialoog, wijkoverleg, bewonersbijeenkomsten en voorlichtingsavonden. Bestuurders zetten graag de omgevingsdialoog in.

Pilot ODRA: meer voorbereiding nodig onder Omgevingswet

Als de Omgevingswet van kracht is, zal de toezichthouder meer tijd moeten steken in het voorbereiden van het toezicht. Dat is een van de conclusies uit de pilot “Toezicht onder Omgevingswet”. Voor deze pilot is geoefend met een complex metaalbedrijf.

Emissiewaarden asfaltcentrales geïnventariseerd

Omgevingsdienst NL heeft geïnventariseerd welke asfaltcentrales in Nederland voldoen aan de emissiegrenswaarden voor PAK en benzeen. Aanleiding voor dit onderzoek is de publiciteit over de zorgen van omwonenden.

Succesvolle aanpak asbest in Apeldoorn

De wijk De Bouwhof in Apeldoorn heeft 10 asbestdaken minder. Tijdens ‘Dag van de asbestvrije schuur’ op 30 oktober hebben...

Week tegen de Ondermijning Gelderland

Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in Noord- en Oost-Gelderland. Een week lang hebben we extra aandacht besteed aan ondermijnende...

Provincie Gelderland: Slimme oplossingen maken meer grote zonnedaken mogelijk

Het elektriciteitsnetwerk loopt op veel plaatsen vol. Boeren die een zonnedak willen, kunnen daardoor geen duurzame energie terugleveren aan het...

Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende...

Meer bereiken met data-analyse

Petra van Oosterbosch is directeur van de Omgevingsdienst Achterhoek. Ze is betrokken bij het nieuwe programma 'Toezicht & Handhaving voor...