Terugblik GOO Masterclass ‘Water en Bodem sturend in de gemeentelijke praktijk' (9 april en 20 juni 2024)

Op 20 juni vond de tweede uitvoering van de masterclass plaats. De eerste uitvoering was op 9 april. De deelnemers aan de eerste uitvoering hadden goede reclame gemaakt, want de tweede uitvoering liep snel vol. Gelukkig waren de docenten, Vincent Grond en Gilbert Maas, flexibel en konden 36 deelnemers vanuit gemeenten, omgevingsdiensten en een waterschap meedoen aan de masterclass op 20 juni.

De deelnemers kwamen uit uiteenlopende werkvelden: van bodem, milieu, water, klimaat-adaptatie, ecologie, archeologie, planologie, ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde. Op uitnodiging van het GOO namen drie adviseurs van het consortium ‘Samen de Diepte In’ deel. We willen graag de aanpak die in deze masterclass centraal staat ook met hen delen. Om zo de groep van adviseurs die beschikbaar is om gemeenten en regio’s in Gelderland vanuit dit gedachtengoed te ondersteunen met de uitwerking van Water en Bodem Sturend.

Een greep uit de reacties van de deelnemers van 9 april en 20 juni:

  • Inspirerend, zeer leerzaam.
  • Het heeft veel structuur en inspiratie geboden om hier mee aan de slag te gaan.
  • Ik snap nu wat ik kan doen om Water en Bodem Sturend op een logische manier verder te brengen voor mijn gemeente.
  • Een heel goede werkwijze om te begrijpen hoe het water en bodemsysteem gevormd is tot wat het nu is, en wat dat betekent voor de ruimtelijke ordening de komende tijd met het veranderend klimaat en de grote vraagstukken van dit moment.
  • Het is goed als dit idee breed uitgedragen wordt. Ik zou proberen om ook de RO-collega’s en projectontwikkelaars te betrekken.

De masterclasses hebben al tot verschillende vervolgacties geleid:

  • Gemeenten Arnhem, Montferland en Voorst zich aangemeld om aan de hand van de geboden aanpak aan de slag te gaan.
  • Provincie Gelderland heeft initiatief genomen voor een provincie-breed ‘kennis- en toepassingsprogramma’ Water en Bodem Sturend. Om de contouren hiervoor te bepalen vond op 5 juni jl. een workshop bij de provincie plaats, waaraan vertegenwoordigers van provincie, waterschappen, gemeentelijke (regio)vertegenwoordigers en Wageningen Universiteit deelnamen. De uitwerking van de contouren van het programma vindt momenteel plaats.
  • Er komt een provinciale opdracht voor uitwerking van het 3D beeld van het bodem en watersysteem o.b.v. de gidsmodellen water voor alle regio’s van Gelderland (dit is nu voor een kleine pilot-regio beschikbaar). Deze opdracht zal tot eind 2024 doorlopen.

Regio’s/gemeenten die snel op basis van de methodiek aan de slag willen kunnen zich melden bij Paul Oude Boerrigter van de provincie. Dan wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden in de volgorde van uitwerken.

Aan het eind van de masterclass op 20 juni gaven de deelnemers aan dat ze graag als vervolg meer over de praktische toepassing van de geboden aanpak horen. Daar gaan we vanuit het GOO samen met de partners zo goed mogelijk in voorzien.

Vragen, reacties of suggesties of aan de slag en snel uitwerking van het 3D beeld nodig?
Stuur een dan mail naar Annelies de Graaf.