Nieuwe berekeningen voor afstanden tussen LPG-tankstations en woningen

Auto’s die op autogas (Liquefied Petroleum Gas) rijden kunnen tanken bij LPG-tankstations. Vanwege de veiligheid moet er voldoende afstand zijn tussen een LPG-tankstation en woningen in de buurt. Het RIVM heeft de afstanden tussen LPG-tankstations en woningen opnieuw berekend.

Hierbij is rekening gehouden met twee veiligheidsmaatregelen die tankauto’s kunnen hanteren. Uit de berekeningen blijkt dat de afstand tussen een LPG-tankstation en woningen groter moet zijn als een tankauto één van de twee of geen van de maatregelen heeft uitgevoerd. Zonder de maatregelen kunnen afstanden meer dan twee keer zo groot nodig zijn. Het RIVM raadt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenWInfrastructuur en Waterstaat) aan om de nieuwe berekeningen te gebruiken.  

Lees meer op de website van het RIVM >

Meer informatie

  • GEVO

    Het GEVO is een regionale kennisschakel die partners en gemeenten informeert over de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid en hoe deze ontwikkelingen van invloed zijn op Omgevingsveiligheid.

    Brug over rivier