Spring naar content

Samenwerking GOO

Binnen het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is er een intensieve en vrijwillige samenwerking tussen onderstaande leden. Samen werken zijn aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.

Gemeenten

Alle Gelderse gemeenten zijn via de bodem- of beleidsadviseur aangesloten bij het GOO. Zij dragen actief bij aan de ontwikkeling van kennis en het delen ervan. De gemeentelijk adviseurs zijn linking pins tussen het GOO en hun gemeenten. Zij brengen bodemopgaven en ontwikkelingen binnen hun gemeenten onder de aandacht.

Omgevingsdiensten

De Gelderse Omgevingsdiensten zijn actieve deelnemers aan het GOO. Door de inzet van hun bodemadviseurs dragen zij bij aan de doelstellingen van het GOO. Zij zijn een belangrijke schakel in het overdragen van kennis en informatie aan de beleidsmakers bij de gemeenten.

Waterschappen

De waterschappen in Gelderland zijn actief betrokken bij grondwater gerichte GOO-activiteiten

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland neemt actief deel aan het GOO. Onder meer door het beschikbaar stellen van budget, faciliteiten en inzet van bodemexperts.

Ook Rijkswaterstaat, onderzoek- en opleidingscentra, bedrijfsleven en landelijke organisaties nemen deel aan het GOO.

Infographic GOO

Meer informatie

  • GOO kennisspecials

    Wil je meer weten over de GOO kennisspecials? Wil jij meer aandacht voor een bodem- en ondergrondthema?