Spring naar content

Samenwerking – GOO ‘producten’

Binnen het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is er een intensieve en vrijwillige samenwerking tussen (bodem)collega’s. Samen werken zij aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen. Deze samenwerking levert ‘producten’ op die voor iedereen beschikbaar zijn.

Achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten

Lozen huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater/bodem (IBA’s)

Lood in de bodem

Meer informatie

  • GOO kennisspecials

    Wil je meer weten over de GOO kennisspecials? Wil jij meer aandacht voor een bodem- en ondergrondthema?