GOO Informatiebijeenkomst ‘Achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten in de Gelderse (water)bodem’ (18 november, 13-15 uur)

(aanmelding gesloten op donderdag 4 november)

Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) organiseert op donderdag 18 november 2021 (13 – 15 uur) een bijeenkomst over achtergebleven ontplofbare oorlogsresten in de Gelderse (water)bodem. Wij nodigen je van harte uit om deze bijeenkomst in Pakhuis Noorderhaven bij te wonen.

De bijeenkomst is bedoeld voor de Gelderse burgemeesters, de directeuren RO, de ambtenaren openbare orde en veiligheid en de bodemadviseurs van de Gelderse gemeenten en omgevingsdiensten.

Risico’s van achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten (OO) in de Gelderse (water)bodem

Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog werden in grote delen van Gelderland niet ontplofte munitieartikelen in de (water)bodem achtergelaten. Hierdoor is er bij bouw- en graafwerkzaamheden een risico op activeren en ontploffen in de (water)bodem. Dat kan grote gevolgen hebben: lichamelijk letsel en schade aan de omgeving en het milieu.

Belangrijk om locaties van OO in beeld te hebben

Veel gemeenten in Gelderland hebben de risico’s van ontplofbare oorlogsresten nog niet volledig in beeld. In GOO-verband werken gemeenten, omgevingsdiensten en provincie samen om hierin verandering te brengen.

Nieuwe instrumenten OO

Voor een adequate aanpak heeft het GOO drie instrumenten ontwikkeld, die in de bijeenkomst op 18 november worden toegelicht.

  • Een provincie-dekkende indicatieve risicokaart met de plaatsen waar mogelijk OO in de (water)bodem zijn.
  • Een programma van eisen voor de aanbesteding van historisch vooronderzoek om te komen tot een (actuele) risicokaart voor OO.
  • Een gemeentelijk handelingskader OO. Het handelingskader beschrijft de gemeentelijke werkwijze met het oog op OO bij gemeentelijke projecten.

Je kunt het programma van eisen en het handelingskader nu al downloaden. De provincie-dekkende indicatieve risicokaart komt binnenkort online beschikbaar.

Programma informatiebijeenkomst
Achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten

Opening door Carol van Eert
Carol van Eert, burgemeester van gemeente Rheden en lid van de stuurgroep van het GOO, opent de bijeenkomst en gaat in op het belang van actief gemeentelijk OO-beleid voor de openbare veiligheid.

Presentatie Saskia Theuns, gemeente Rheden
Saskia Theuns, bodemadviseur bij gemeente Rheden licht toe hoe gemeente Rheden in de praktijk waarborgt dat bij de voorbereiding van bouw- en graafwerkzaamheden de risico’s van Ontplofbare Oorlogsresten in beeld zijn.

Presentatie Remco de Boer, Kenniscentrum OO

Remco de Boer van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten gaat in op nut en noodzaak van het verantwoord omgaan met OO en de wijze waarop het kenniscentrum de gemeenten hierin ondersteunt.

Presentatie Thomas Kloosterman, REAS euro (indicatieve risicokaart)

Thomas Kloosterman van REASeuro presenteert de provincie-dekkende indicatieve risicokaart OO die recent ontwikkeld is.

In gesprek

Na de presentaties gaan we met elkaar in gesprek om de meerwaarde te verkennen van een gezamenlijke Gelderse aanpak voor het opstellen en actualiseren van gemeentelijke risicokaarten OO. Als hier behoefte aan is, kan het GOO dit vervolgproces faciliteren.

Om 15 uur ronden we de bijeenkomst af.

Aanmelden (gesloten op 4 november)

Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via deze link: Bijeenkomst Ontplofbare Oorlogsresten

Vragen

Heb je vragen? Stel ze aan Peter van Mullekom, trekker voor het thema ‘Bodem uitvoering en beleid’ bij het GOO, via peter.vanmullekom@stantec.com of via 06 22749082.

(bron foto: REASeuro)