Spring naar content

Alle kennisspecials van het GOO

Op deze pagina vind je informatie (zoals opnames, presentaties en Q&A’s) van de kennisspecials van het GOO. Aankondigingen en uitnodigingen van kennisspecials lees je hier.


Nieuwsbrief GOO actualiteitenbijeenkomst (5 april 2022)Inspiratie- en vragenuur subsidieregeling ‘Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet’ (25 januari 2022 en eerder)


Informatiebijeenkomst Aziatische Duizendknopen en grondverzet (20 januari 2022)


Meervoudige herontwikkeling voormalige stortplaatsen (januari 2022)


Informatiebijeenkomst Achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten (18 november 2021)


Kennisspecial Duurzaam verpachten van agrarische gronden (4 november 2021)


Kennisspecial Warmte-opslag in de bodem (13 oktober 2021)


Kennisspecial ‘Beleid Grondwaterkwaliteit’ (12 oktober 2021)


Kennisspecial Lozen huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater en de bodem (17 juni 2021)


Bestuurlijke bijeenkomst – belang bodem en ondergrond bij grote ruimtelijke opgaven (2 juni 2021)


Lood in de bodem (20 mei 2021)


Kennisspecial Zonneweides en bodem (20 april 2021)


Kennisspecial Ontwerp Regeling Bodemkwaliteit (22 maart 2021)


Kennisspecial Ondergrond Inzicht (10 februari 2021)


Kennisspecial Natuurlijke Klimaatadaptatie (15 april 2021)


Kennisspecial ‘Grondwaterkwaliteit’ (28 januari 2021)