Alle kennisspecials en tools van het GOO

Op deze pagina vind je informatie (zoals opnames, presentaties en Q&A’s) van de kennisspecials. Aankondigingen en uitnodigingen van kennisspecials lees je hier. Binnen het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is er een intensieve en vrijwillige samenwerking tussen (bodem)collega’s. Samen werken zij aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen. Deze samenwerking levert ‘producten’ (handreikingen, tools etc.) op die voor iedereen beschikbaar zijn. Je vindt deze ‘producten’ hier.

GOO special ‘Vastleggen bodemregels in Omgevingsplan – concrete aanpak’ (15 april 2024)


GOO Masterclass ‘Water en Bodem Sturend in de gemeentelijke praktijk’ (dinsdag 9 april 2024)


GOO special ‘Blad en maaisel als bodemverbeteraar; een belangrijke stap naar circulariteit!’ (dinsdag 26 maart 2024)


GOO special ‘Grip op toepassen van secundaire bouwstoffen’ (12 maart 2024)


GOO special ‘Samenwerking en bevoegdheden bij grondwaterverontreiniging’ (11 maart 2024)


GOO vragenuur ‘Bodemregels onder de Omgevingswet’ (wekelijks, vanaf 15 januari 2024, laatste vragenuur 29 april 2024)

Vanaf 15 januari 2024 organiseert het GOO wekelijks een vragenuur over (het toepassen van) de bodemregels onder de Omgevingswet. Samen met alle deelnemers aan het vragenuur bespreken we vraagstukken en proberen we samen de antwoorden op de gestelde vragen te bepalen. Lukt dat niet, dan nemen we de vragen mee en zetten we deze uit bij specialisten. De vragen en antwoorden leggen we vast in een groeidocument, dat hieronder staat. Ook vind je hieronder documenten met nuttige informatie over bodem en de Omgevingswet. Op www.iplo.nl vind je altijd de meest actuele informatie over ‘bodem’ en de wet- en regelgeving. Het laatste vragenuur heeft plaatsgevonden op 29 april 2024.


GOO werksessie ‘Samenloop graven/saneren met Wbb-overgangsrecht’ (12 december 2023)


GOO special ‘Aandachtsgebieden PFAS Gelderland (13 november 2023)


Kennisnetwerkdag Bodem Oost-Nederland (2 november 2023)


Bestuurlijke bijeenkomst (2 oktober 2023)


GOO special ‘Water en Bodem Sturend’ (27 juni 2023)


GOO special ‘Nieuwe inzichten bodemtoezicht’ (16 mei 2023)


GOO special ‘Gelderse handreiking Milieubelastende Activiteiten bodem bij bedrijven’ (30 maart 2023)


GOO special ‘Ondergrond Inzicht – deel 2’ (31 januari 2023)


Bestuurlijke excursie ‘rol van bodem en ondergrond in maatschappelijke opgaven’ (14 december 2022, Doetinchem)


GOO special ‘Aandachtsgebieden PFAS Gelderland’ (28 november 2022)


GOO Platformdag (6 oktober 2022)


GOO special ‘Vernieuwing ontgrondingenbeleid provincie Gelderland’ (27 september 2022)


Online vragensessie ‘80% versie Voorbeeldregels bodem omgevingsplan’ (12 september 2022)


Kennisspecial ‘Ruimte voor bodemenergie en geothermie’ (14 juni 2022)


Kennisspecial ‘Vitaliseren zandige landbouwgronden met behulp van klei’ (9 juni 2022)


Nieuwsbrief GOO actualiteitenbijeenkomst (5 april 2022)Inspiratie- en vragenuur subsidieregeling ‘Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet’ (25 januari 2022 en eerder)


Informatiebijeenkomst Aziatische Duizendknopen en grondverzet (20 januari 2022)


Meervoudige herontwikkeling voormalige stortplaatsen (januari 2022)


Informatiebijeenkomst Achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten (18 november 2021)


Kennisspecial Duurzaam verpachten van agrarische gronden (4 november 2021)


Kennisspecial Warmte-opslag in de bodem (13 oktober 2021)


Kennisspecial ‘Beleid Grondwaterkwaliteit’ (12 oktober 2021)


Kennisspecial Lozen huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater en de bodem (17 juni 2021)


Bestuurlijke bijeenkomst – belang bodem en ondergrond bij grote ruimtelijke opgaven (2 juni 2021)


Kennisspecial Zonneweides en bodem (20 april 2021)


Kennisspecial Ontwerp Regeling Bodemkwaliteit (22 maart 2021)


Kennisspecial Ondergrond Inzicht (10 februari 2021)


Kennisspecial Natuurlijke Klimaatadaptatie (15 april 2021)


Kennisspecial ‘Grondwaterkwaliteit’ (28 januari 2021)


Lood in de bodem (20 mei 2020)