Special 'Samenwerking en bevoegdheden bij grondwaterverontreiniging' (maandag 11 maart, 15-16.30 uur, online)

Elke maandag vindt er een online vragenuur ‘Bodemregels Omgevingswet’ plaats. Op maandag 11 maart is er een speciale editie! Dan staat ‘Grondwater’ centraal. We nodigen je van harte uit om aan deze special deel te nemen.

Programma

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:  

  • Wie staat er aan de lat als er sprake is van een grondsanering onder de Omgevingswet (MBA saneren) waarbij ook grondwateronttrekking plaatsvindt om de grondsanering te kunnen uitvoeren?
  • Hoe de regels in de Omgevingsverordening Provincie Gelderland voor onderzoek en sanering van de bovengrond met het oog op grondwaterverontreiniging toepassen in de praktijk?
  • Hoe om te gaan met een stabiele eindsituatie waar een grondwateronttrekking (tijdelijk of permanent) gaat plaatsvinden?
  • Welke rol hebben de provincie, het waterschap en de gemeente bij het vastleggen van de terugsaneerwaarden voor grondwater? Is dat in verschillende situaties ook verschillend?
  • Hoe krijgt de melding van verplaatsing of vermindering van verontreiniging in de bodem door een voorgenomen van grondwateronttrekking (melding art. 28.3 uit de Wbb) onder de Omgevingswet vorm (ook in relatie tot melding Blbi)?

Aanmelden

Wil je op maandagmiddag 11 maart aan deze online special over het thema ‘Grondwater’ deelnemen? Meld je dan aan via GOO@gelderland.nl (onder vermelding van je naam, organisatie en ‘Special Grondwater’).

Voor de collega’s die zich al hebben aangemeld voor het reguliere wekelijkse vragenuur: jullie ontvangen de link naar deze Grondwater special automatisch! Je hoeft je dus niet opnieuw aan te melden.

Graag tot 11 maart!