GOO special ‘Blad en maaisel als bodemverbeteraar; een belangrijke stap naar circulariteit!’ (dinsdag 26 maart, 10-12 uur, online)

Op dinsdag 26 maart 2024 organiseert het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) de online special ‘Blad en maaisel als bodemverbeteraar; een belangrijke stap naar circulariteit! In deze special gaan we in op de meerwaarde en potentie van circulair hergebruik van groene reststromen voor bodemvitaliteit, biodiversiteit, grondstoffen en CO2-vastlegging.

Deze GOO special is vooral interessant voor agrariërs, groenbeheerders, bodemdeskundigen en ecologen van gemeenten, waterschappen en provincie, die te maken hebben met groene reststromen, circulariteit of bodemkwaliteit. We nodigen je van harte uit om aan deze online special deel te nemen.

Programma

  • Welkom (Annelies de Graaf, netwerkcoördinator GOO)

  • Ervaringen van Gemeente Apeldoorn met productie en toepassing van blad-bokashi (Petra Bennink, gemeente Apeldoorn)

  • Hoe kom je tot een keten waarin groene reststromen van overheden worden verwerkt tot hoogwaardige compost voor de toepassing in de voedselproductie? (Pieter van der Valk, AgriCycling)

  • Hoe helpt het Programma Circulair Terreinbeheer om de circulaire inzet van groene reststromen op te schalen en te versnellen? (Astrid Meijer, Programma Circulair Terreinbeheer)

  • Bodemonderzoek bij praktijkpilots: wat zijn de effecten op de bodemstructuur, de bodemchemie en de bodembiologie? (Gerard Korthals, WUR)

  • Gesprek met deelnemers over de wenselijkheid van (verdere) samenwerking in Gelderland (onder leiding van Annelies de Graaf)

Aanmelden

Wil je aan de GOO special ‘Blad en maaisel als bodemverbeteraar; een belangrijke stap naar circulariteit!’ deelnemen? Meld je dan aan via dit aanmeldformulier.

Graag tot 26 maart!