Spring naar content
Kennisspecials

Kennisspecials

Het GOO organiseert regelmatig kennisspecials. Bij het organiseren van kennisspecials is de kennisbehoefte van de deelnemers aan het GOO leidend. Wil jij meer aandacht voor en weten over een thema, dat is gerelateerd een bodem en ondergrond? Stuur dan een mail naar GOO@gelderland.nl
Dan bekijken we samen hoe we het thema, bijvoorbeeld met een kennisspecial, breder onder de aandacht kunnen brengen. 

 

Save the date: 8 december – online bijeenkomst van ErfgoedAcademie

Op 8 december van 9.30-12.00 uur organiseert de ErfgoedAcademie een interactieve en inspirerende online Intervisie-bijeenkomst over het benutten van erfgoed…

GOO kennisspecial 'Ontwerp-regels drinkwaterreserveringsgebieden (ASV)’ (woensdag 17 november 2021, 10.00 – 12.00 uur)

Op woensdag 17 november (10-12 uur) organiseert het GOO in samenwerking met provincie Gelderland een online informatiebijeenkomst over de aanwijzing…

30 november: Online inspiratie- en vragensessie over de subsidieregeling ‘Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet’ van provincie Gelderland (14.00 – 15.30 uur)

Op dinsdag 30 november, van 14.00 tot 15.30 uur, organiseert het GOO een online inspiratie- en vragensessie over de subsidieregeling ‘Overdracht bodemtaken…

Webinars – Bodembeheer van de Toekomst (18 november)

Bodembeheer van de Toekomst organiseert op 18 november drie webinars. • Webinar Bodemenergie: 18 november 2021, 10.30 – 12.00 uur• Webinar Toepasbare Regels: 18…

Save the date online GOO kennisspecial 'Ontwerp-regels voor drinkwaterreserveringsgebieden' 17 november, 10-12 uur

Op 17 november, van 10-12 uur, organiseert het Gelders Ondergrond Overleg een online special ‘ontwerp-regels voor drinkwaterreserveringsgebieden (ASV-gebieden)’. Deze provinciale…

Online GOO kennisspecial 'Duurzaam verpachten van gronden' (online, 4 november, 10-12 uur)

Op 4 november organiseert het GOO in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer een online kennisspecial over duurzaam…

GOO Informatiebijeenkomst ‘Achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten in de Gelderse (water)bodem’ (18 november, 13-15 uur)

(aanmelding gesloten op donderdag 4 november) Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) organiseert op donderdag 18 november 2021 (13 – 15…

BodemBreed forum: themabijeenkomst opkomende verontreinigingen

BodemBreed Forum organiseert op 14 oktober 2021 (13.30 – 16.30 uur) een ‘open podium’ met als thema ‘Opkomende verontreinigingen’. Wil je…

Nationaal Programma Regionale Energie Strategie: Handreiking RES 2.0

Op vrijdag 1 oktober 2021 publiceerde NP RES de handreiking RES 2.0. In een extra nieuwsbrief van NP RES wordt…

GOO kennisspecial ‘warmte-opslag in de bodem’ (13 oktober, 10-12 uur, online)

Op woensdag 13 oktober (10-12 uur) organiseert het GOO een online kennisspecial over het thema ‘warmte-opslag in de bodem’ voor…

Online GOO kennisspecial 'beleid grondwaterkwaliteit' (12 oktober, 14-15.30 uur)

Op dinsdag 12 oktober 2021 (14.00 -15.30 uur) organiseert het GOO in samenwerking met provincie Gelderland een online kennisspecial over…

BRO Ketendag 23 september

Op donderdag 23 september vindt de BRO Ketendag plaats. De Ketendag vindt online plaats, van 9.00 tot 15.30 uur. Er…