Spring naar content
Kennisspecials

Kennisspecials

Het GOO organiseert regelmatig kennisspecials. Bij het organiseren van kennisspecials is de kennisbehoefte van de deelnemers aan het GOO leidend. Wil jij meer aandacht voor en weten over een thema, dat is gerelateerd een bodem en ondergrond? Stuur dan een mail naar GOO@gelderland.nl
Dan bekijken we samen hoe we het thema, bijvoorbeeld met een kennisspecial, breder onder de aandacht kunnen brengen. 

 

Programma GOO kennisspecial Natuurlijk(e) Klimaatadaptatie (aanmelden kan nog!)

Op donderdag 15 april van 14 tot 16 uur vindt de online GOO-kennisspecial Natuurlijk(e) Klimaatadaptatie plaats. Met onder meer: Basiskaart…

20 april: GOO kennisspecial 'Zonneweides en bodem'

Op 20 april (15-17 uur) organiseert het GOO een kennisspecial over ‘Zonneweides en bodem’. Lees verder voor het interessante programma en het aanmelden voor deze special!

15 april: GOO kennisspecial 'Natuurlijk(e) Klimaatadaptatie'

Op 15 april (14-16 uur) organiseert het GOO de kennisspecial ‘Natuurlijk(e) Klimaatadaptatie’. Met onder meer een sneak-preview van de nieuwe ‘Basiskaart Natuurlijk Systeem Nederland’ en kennis over klimaatadaptatie die je gelijk kunt toepassen in je werk.

Kennisspecials in de planning

Het GOO organiseert in april in ieder geval twee kennisspecials. De thema’s zijn: ‘monitoring klimaatadaptatiemaatregelen’ en ‘zonneweides en bodem’. In de pijplijn: Niet Gesprongen Explosieven (NGE), Warmte-opslag en grondwater en LandschapsEcologische SysteemAnalyse (LEAS).

22 maart: GOO kennisspecial 'Nieuw ontwerp Regeling bodemkwaliteit'

Tijdens de platformdagbijeenkomst van het GOO op 31 oktober 2019 in Tiel heeft Michiel Gadella samen met Nicole Hardon een toelichting gegeven op het aanvullingsspoor bodem in de Omgevingswet. In die presentatie heeft Michiel toegelicht dat de regels voor het toepassen van bouw- stoffen, grond en baggerspecie vanuit het Besluit bodemkwaliteit zijn ondergebracht in het Besluit activiteiten leefomgeving.

10 februari: online GOO-kennisspecial 'Ondergrond InZicht'

Op woensdag 10 februari (14 – 16 uur) organiseert het GOO een kennisspecial over het programma ‘Ondergrond InZicht’. Om de bodem en ondergrond goed mee te nemen in de afweging van opgaven en ruimtelijke plannen, is het belangrijk om data en informatie over de bodem en ondergrond goed op orde te hebben en goed te ontsluiten.

Masterclass NP RES: Gemeenten en zonne-energie

(bron: www.regionale-energiestrategie.nl)  Op donderdag 11 februari organiseert NP RES een masterclass voor gemeenten over zonne-energie. De masterclass is bedoeld voor gemeenten…