VOL: GOO Masterclass ‘Water en Bodem Sturend in de gemeentelijke praktijk’ (20 juni 2024)

Op donderdag 20 juni 2024 (9.30 – 16 uur) organiseert het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) een tweede uitvoering van de masterclass ‘Water en Bodem Sturend in de gemeentelijke praktijk’ in de Broodfabriek (Pakhuis Noorderhaven, Zutphen) 

Op 9 april 2024 vond de eerste uitvoering van deze masterclass plaats, die heel goed door de deelnemers is ontvangen. Daarom biedt het GOO de masterclass ‘Water en Bodem Sturend in de gemeentelijke praktijk’ nog een keer aan en wel op donderdag 20 juni!

De masterclass is bedoeld voor Gelderse ambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten waterschappen en provincie, die Water en Bodem Sturend verder willen brengen voor de eigen gemeente(n) of regio. De masterclass is zo opgezet dat deze handvatten biedt voor zowel generalisten als specialisten vanuit verschillende expertisevelden, zoals stedenbouwkunde, ruimtelijke ordening, water, bodem, natuur en erfgoed.

Programma masterclass
Wat je leert in deze masterclass:

  • Hoe je inzicht krijgt in de hoofdkenmerken van het bodem- en watersysteem voor een gebied, en de kwetsbaarheden daarin.
  • Hoe je vanuit dit inzicht komt tot een toekomstvisie voor versterking van het bodem- en watersysteem, zodat het systeem beter opgewassen is tegen de verwachte effecten van klimaatverandering.
  • Hoe deze toekomstvisie kan worden gebruikt voor de ruimtelijke visie voor de lange termijn, maar ook voor projecten die nu al in voorbereiding zijn.
  • Hoe je deze toekomstvisie kunt laten doorwerken via het instrumentarium van de Omgevingswet.

De docenten van deze masterclass zijn:

  • Vincent Grond van GrondRR
  • Gilbert Maas van Geo-inspiratie

Aanmelden
Wil je er donderdag op 20 juni bij zijn? Meld je dan aan via dit aanmeldformulier.  Informatie over de locatie volgt snel! Deelname is kosteloos voor medewerkers van de Gelderse overheden. Er is ruimte voor 30 deelnemers.

Heb je collega’s in je eigen organisatie of bij andere Gelderse overheden voor wie deze masterclass interessant kan zijn? Stuur deze uitnodiging dan graag aan hen door!

Vragen? Stuur dan een mail naar GOO@gelderland.nl.