DSO voor het Aanvullingsbesluit Bodem en meer

In de GOO nieuwsbrief van juli 2022 staat een bericht over het DSO voor het Aanvullingsbesluit Bodem. We hebben het bericht geactualiseerd. Je leest het bericht via deze link

In de GOO nieuwsbrief was er ook aandacht voor de kennisspecials over ‘Vitaliseren zandige landbouwgronden met behulp van klei’ en ‘Ruimte voor bodemenergie en geothermie’, die op 9 en 14 juni 2022 plaatsvonden. Ook: een update van de werkgroepen Warme Overdracht die met onder meer een notitie (handreiking) over voormalige stortplaatsen (en een checklist) en de 80% versie van voorbeeldregels voor bodem in het omgevingsplan de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet meer concretiseren. Daarnaast: de stand van zaken over onder meer inspoelzones asbestdaken, achtergebleven ontplofbare oorlogsresten en een dekkende bodemkwaliteitskaart voor de gehele provincie Gelderland. 

Alle verslagen, presentaties etc. van kennisspecials vind je deze link.
Het overzicht van GOO-handreikingen, tools en handige documenten vind je hier.