Online GOO vragensessie ‘80% versie Voorbeeldregels bodem Omgevingsplan’ (12 september, 15.30-17.00 uur)

Op maandag 12 september 2022 (15.30 – 17.00 uur) organiseert de GOO werkgroep ‘Voorbeeldregels’ een online vragensessie. In deze sessie kun je jouw vragen stellen over de 80% versie Voorbeeldregels bodem in het Omgevingsplan, die je in juni via mail hebt ontvangen  Je bent van harte uitgenodigd om aan de vragensessie deel te nemen.

Achtergrond

Ook al zijn er onzekerheden over de ingangsdatum, de Omgevingswet komt eraan. Voor bodem betekent de Omgevingswet uitbreiding van de gemeentelijke bevoegdheden en volop ruimte voor gemeentelijk beleid. Dat vraagt van gemeenten om te bedenken welke van de huidige bodemregels in stand moeten blijven in het Omgevingsplan van de gemeenten. Daarnaast is het mogelijk om meer specifieke en nieuwe regels te stellen. Het moet allemaal passen in de filosofie en de opzet van de Omgevingswet.

Voorbeeldregels en toelichting

Onder de vlag van het Gelders Ondergrond Overleg heeft een werkgroep van enthousiaste en ervaren mensen uit het Gelderse een Gelderse set voorbeeldregels voor bodem in de gemeentelijke omgevingsplannen opgesteld, inclusief een toelichting daarbij. Hieronder (wellicht ten overvloede) de “80% versie” van deze voorbeeldregels voor bodem en de bijbehorende toelichting. We werken toe naar een 100% versie. En daar kunnen we de vragensessie en jouw input goed bij gebruiken.

De huidige gemeentelijke en provinciale bodemregels in Gelderland zijn uitgangspunt geweest voor deze voorbeeldregels. Ook nieuwe inzichten zijn door de werkgroep vertaald in voorbeeldregels. Het is belangrijk om op korte termijn na te denken over het opnemen van bodemregels in het Omgevingsplan.

Aanmelden

Ben je er ook bij op maandagmiddag 12 september om je vragen te stellen en jouw beeld/input met ons te delen? Aanmelden gaat via GOO@gelderland.nl (onder vermelding van naam, organisatie en ‘vragensessie Voorbeeldregels’). Graag tot dan!

Namens de GOO werkgroep voorbeeldregels, bestaande uit: Margreet Lips (ODRivierenland), Ingeborg van Oorschot (doorgrondadvies.nl), Trudy van den Berg (OVIJ), Pascal Lunshof (ODNV), Saskia Theuns (gemeente Rheden), Peter Bouter (gemeente Arnhem), Carla Otten (ODRA), Kristel Jansen Willemsen (OD Achterhoek), Lise Heijmans (gemeente Zaltbommel), Sjaak Broekman (gemeente Nijmegen), Robert van Rijsewijk (ODRA) en Gerd de Kruif (begeleider).