GOO nieuwsbrief juli 2022

In deze GOO nieuwsbrief hebben we onder meer aandacht voor de kennisspecials over ‘Vitaliseren zandige landbouwgronden met behulp van klei’ en ‘Ruimte voor bodemenergie en geothermie’, die op 9 en 14 juni plaatsvonden. Ook vind je een update van de werkgroepen Warme Overdracht die met onder meer een notitie (handreiking) over voormalige stortplaatsen (en een checklist) en de 80% versie van voorbeeldregels voor bodem in het omgevingsplan de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet meer concretiseren.

Voor na de zomer is er al een aantal activiteiten gepland. Op 12 september (15.30 – 17.00 uur) is er online vragensessie over de voorbeeldregels voor bodem in het omgevingsplan. Op 27 september is er een bijeenkomst van de provincie over het ontgrondingsbeleid. Op 6 oktober is de GOO Platformdag! We zetten momenteel de laatste puntjes op de i voor het programma en dan sturen we de uitnodiging naar alle GOO leden. 

Ook in deze nieuwsbrief: de stand van zaken over onder meer inspoelzones asbestdaken, achtergebleven ontplofbare oorlogsresten en een dekkende bodemkwaliteitskaart voor de gehele provincie Gelderland. Ook bodem binnen het DSO komt aan bod. 

Alle verslagen, presentaties etc. van kennisspecials vind je deze link.
Het overzicht van GOO-handreikingen, tools en handige documenten vind je hier.

Veel leesplezier en een mooie zomer gewenst!