Een slimmer risicomodel door inzet van data

Esther Lucas werkt als Programmamanager/Strategisch adviseur bij Omgevingsdienst de Vallei. Bij deze omgevingsdienst zijn ze gestart met een programma Risicogericht programmeren. Het Gelders Datalab gaat de de ontwikkeling ondersteunen van een slim risicomodel, waarmee sneller duidelijk wordt bij welke bedrijven het milieurisico het hoogst is.

Esther Lucas

Esther: “Wij zijn bij OddV gestart met dit programma, omdat we in onze werkzaamheden die dingen willen doen, die het meeste bijdragen aan een gezonde en veilige omgeving. Dat is tenslotte waar wij ons werk voor doen. Momenteel werken wij met een verouderd risicomodel. Uiteraard zien wij dat liever zo snel mogelijk anders!” De OddV voert de VTH-taken uit voor een bedrijvenbestand van een kleine 10.000 bedrijven, ook wel inrichtingen genoemd. Er zijn grote verschillen tussen de werkzaamheden die door deze bedrijven worden uitgevoerd. Esther: “Het huidige risicomodel van milieu zijn we gaan verfijnen. Op basis van het risico per inrichting, het naleefgedrag per inrichting en de tijd sinds de laatste controle, maken we in algemene zin een ‘eenvoudig’ risicomodel voor OddV.”

Gelders Datalab en risicomodellen

Esther legt uit dat ze hierin zeker een kans ziet voor het Gelders Datalab: “Het Datalab zou ons verder kunnen helpen. Het is namelijk de ambitie om per (sub)branche een specifiek en fijnmazig risicomodel te ontwikkelen. Door samen te werken in het Datalab maken we ons eigen risicomodel dus slimmer. Daardoor kunnen wij ons werk beter prioriteren. Zo komen wij op plekken waar het grootste milieurisico is en we dus echt iets kunnen betekenen voor de veiligheid. En dat is precies wat wij willen; daar komen waar we het meeste nodig zijn!”

  • Het Gelders Datalab

    De Gelderse Omgevingsdiensten werken gericht aan de transitie naar datagedreven werken.

Gerelateerd

Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende...

Analyseer risicovolle ketens niet alleen vanuit data

Als het gaat om risicovolle ketens, zoals verontreinigde grond, is Tactisch Analist en Adviseur Ketentoezicht Priscilla van Hal de aangewezen persoon om eens mee te praten. Ze voert al jaren onder andere tactische analyses uit in het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten.

Met data inzichtelijk maken waar toezicht nodig is

Laura Messie is analist en adviseur voor het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten en zit in het kernteam van het Gelders Datalab. Laura: “Mijn werk houdt in dat ik onder andere, samen met collega’s en ketenpartners, werk aan tactische en operationele risicoanalyses."

Hoe maken we in ons werk slim gebruik van data?

Hoe krijgen we een goed en compleet beeld van alle omgevingsrisico’s? Hoe zijn we dáár waar we het hardste nodig...