Analyseer risicovolle ketens niet alleen vanuit data

Als het gaat om risicovolle ketens, zoals verontreinigde grond, is Tactisch Analist en Adviseur Ketentoezicht Priscilla van Hal de aangewezen persoon om eens mee te praten. Ze voert al jaren onder andere tactische analyses uit in het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten. Ze heeft dan ook een beeld van de ontwikkelkansen waaraan het Gelderse Datalab mogelijk een bijdrage kan leven.

Tactische analyses

Data en informatie zijn belangrijke onderdelen van het werk van Priscilla: “We kunnen heel veel doen met behulp van tactische analyses. In de tactische analyse zetten we eerst de risicovolle afvalstoffenketens uiteen, vanaf het vrijkomen tot de verwerking of verwijdering van de afvalstoffen. Zo kunnen we bijvoorbeeld inzichtelijk maken welke risico’s op overtredingen in de keten er bestaan en op welk moment of in welke stap deze zich voordoen. Bijvoorbeeld op milieuhygiënisch ongewenst handelen. Maar ook welke gelegenheden daaraan faciliterend zijn.”

Gerichte aanpak: Top-X

“Voor die analyses kijken we eerst welke informatie en data we nodig hebben, waar deze te halen zijn (bijv. ook bij ketenpartners) en welke bruikbaar zijn voor deze analyse. We maken hiervoor o.a. gebruik van diverse databestanden en expertsessies. De analyses leiden tot een gerichte aanpak op de grootste risicobedrijven en locaties, ook wel de Top-X genoemd. Met deze informatie- en risicogestuurde aanpak kunnen de tijd voor toezicht en middelen slim ingezet worden. Het team werkt daarbij samen met de negen omgevingsdiensten in Oost-Nederland en de zogeheten ketenpartners; bijvoorbeeld de politie, het Functioneel Parket en diverse (inspectie)diensten. De tactische analyses, met de daaropvolgende analyses en controles, hebben er onder andere toe geleid dat de informatiepositie op het gebied van deze ketens is versterkt.”  

De rol van het Gelders Datalab

Welke rol ziet Priscilla voor het Gelders Datalab? Priscilla geeft aan dat ze het wat te vroeg vindt om hier uitspraken over te doen: “Het is ook afhankelijk van hoe het Datalab wordt ingericht, gepositioneerd en wat het uiteindelijke doel en de opbrengst is van het Datalab.” Wel geeft ze een aantal ontwikkelkansen aan, waaraan Datalab mogelijk een bijdrage kan leveren. Priscilla: “Op dit moment vragen wij per keten of analyse de informatie op. Data komt in beperkte mate realtime bij ons binnen. Het grootste gedeelte wordt binnengehaald door het team zelf of wordt opgevraagd via de partnerorganisaties die dit aan ons aanleveren. Het opvragen, veredelen, verrijken, inladen en koppelen van data kan mogelijk efficiënter en sneller.” Priscilla ziet daarnaast nog een mooie kans waarop ingespeeld kan worden: “We missen een centrale gegevensbank van overheidsdiensten. Een plek waar je als organisatie operationele informatie kunt downloaden. Daarnaast zou het mooi zijn om de data, die structureel nodig is van partners, realtime te laten aanleveren.” 

Breng eerst het probleem in kaart

Vanuit haar werkervaring heeft Priscilla nog enkele handige tips voor het Gelders Datalab: “Het is heel belangrijk dat je niet vanuit de data naar een probleem kijkt. Breng eerst het probleem in kaart en kijk dan welke data en informatie jou hierover meer inzicht kan geven.” Priscilla denkt dat bij de ontwikkeling van het Gelders Datalab de volgende vragen beantwoord moeten worden: “Wat willen we bereiken met de data die we in het Datalab stoppen? Waar willen we naartoe? Op welke wijze moet de data en informatie ingevoerd worden, waarvoor gaan we het gebruiken, wat hebben we nodig, wie hebben we nodig en uiteindelijk; hoe kunnen we de data volledig en betrouwbaar maken en houden? Denk vooral niet alleen aan welke data we nu hebben en welke analyses we hiermee kunnen uitvoeren. Als je met een integrale bril zoekt naar wat je nodig hebt om je probleem te duiden, komt het tot een succesvol resultaat. Probeer ook niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Kijk ook vooral hoe anderen met dezelfde problematiek omgaan en werk hierin samen. Als je kijkt naar wat je al hebt, dan blijf je doen wat je al deed en zullen de resultaten hetzelfde blijven of de gewenste resultaten uitblijven.”

  • Het Gelders Datalab

    De Gelderse Omgevingsdiensten werken gericht aan de transitie naar datagedreven werken.

Gerelateerd

Succesvolle aanpak ondermijning krijgt vervolg: Theseus gaat door

Het project Theseus, waarin Gelderse organisaties samenwerken om ondermijning – zoals milieucriminaliteit, arbeidsuitbuiting en drugsproductie - op bedrijventerreinen tegen te gaan, wordt ook in 2022 voortgezet.

Meer bereiken met data-analyse

Petra van Oosterbosch is directeur van de Omgevingsdienst Achterhoek. Ze is betrokken bij het nieuwe programma 'Toezicht & Handhaving voor...

Een slimmer risicomodel door inzet van data

Esther Lucas werkt als Programmamanager/Strategisch adviseur bij Omgevingsdienst de Vallei. Bij deze omgevingsdienst zijn ze gestart met een programma Risicogericht...

Met data inzichtelijk maken waar toezicht nodig is

Laura Messie is analist en adviseur voor het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten en zit in het kernteam van het Gelders...