Met data inzichtelijk maken waar toezicht nodig is

Laura Messie is analist en adviseur voor het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten en zit in het kernteam van het Gelders Datalab. Laura: “Mijn werk houdt in dat ik onder andere, samen met collega’s en ketenpartners, werk aan tactische en operationele risicoanalyses. Deze analyses kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een (afval)keten, branche, thema of gebied. Op basis van zo’n analyse kunnen dan passende vervolgstappen worden genomen.”

Laura Messie

Risicogericht toezicht

“Ik heb plaatsgenomen in het kernteam van het Gelders Datalab, omdat ik merk dat we onze data nog slimmer in kunnen zetten. Dat levert op allerlei manieren voordeel op in ons werk. Ik wil graag bijdragen aan deze verbeterslag. Ik zie het Datalab echt als een kans om optimaal gebruik te maken van onze eigen data en die van de partners. Samen met onze ketenpartners kunnen we straks nog risicogerichter toezicht houden.”

Afhankelijk van data

Als geen ander weet Laura hoe belangrijk data is voor haar werkzaamheden. “De resultaten van mijn werk zijn voor een deel echt afhankelijk van beschikbare data en kwaliteit van die data. Hoe beter de data is, hoe beter de resultaten zijn.” Laura heeft dan ook duidelijke wensen als het gaat om het verbeteren van data binnen de omgevingsdiensten in de toekomst. “Ik zou graag zien dat we alle relevante data zo gaan verzamelen en registreren, dat we alle verzamelde gegevens vervolgens weer optimaal kunnen inzetten voor de toekomstige controles en het inrichten hiervan.”

Functie Gelders Datalab

“Er zijn binnen de omgevingsdiensten veel collega’s met goede ideeën over wat we nog meer kunnen doen met data. Met het Gelders Datalab gaan we aan de slag om wensen te realiseren. Zo kunnen we risicogericht werken naar een hoger niveau tillen voor Gelderland. Het zou dan ook mooi zijn als het Gelders Datalab zich ontwikkelt tot een belangrijke ondersteunende pilaar. Een plek waar men o.a. data, themaproducten en risicotools kan opvragen.”

Impact maken

“Uiteindelijk willen we allemaal een veilige en duurzame omgeving. Het Gelders Datalab kan ons daarbij helpen. Hoe? Met behulp van kennis, data en tools kan het Datalab inzichtelijk maken waar toezicht nodig is. Door toezicht te houden, juist daar waar de risico’s het grootst zijn, kunnen we als omgevingsdiensten de meeste impact maken. En dat is toch waar het uiteindelijk om draait in ons werk!”

  • Het Gelders Datalab

    De Gelderse Omgevingsdiensten werken gericht aan de transitie naar datagedreven werken.

Gerelateerd

Meer bereiken met data-analyse

Petra van Oosterbosch is directeur van de Omgevingsdienst Achterhoek. Ze is betrokken bij het nieuwe programma 'Toezicht & Handhaving voor...

Analyseer risicovolle ketens niet alleen vanuit data

Als het gaat om risicovolle ketens, zoals verontreinigde grond, is Tactisch Analist en Adviseur Ketentoezicht Priscilla van Hal de aangewezen...

Een slimmer risicomodel door inzet van data

Esther Lucas werkt als Programmamanager/Strategisch adviseur bij Omgevingsdienst de Vallei. Bij deze omgevingsdienst zijn ze gestart met een programma Risicogericht...

Waarom is het ene bedrijventerrein aantrekkelijker voor criminelen dan andere?

Alex te Dorsthorst houdt zich voor de ODRA bezig met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hij is projectleider van Theseus,...

Hoe maken we in ons werk slim gebruik van data?

Hoe krijgen we een goed en compleet beeld van alle omgevingsrisico’s? Hoe zijn we dáár waar we het hardste nodig...