Thema Landbouw / bodembiodiversiteit

Grafische visualisatie bodembiodiversiteit landbouw natuur en bebouwd gebied

Activiteiten in de landbouw hebben effect op de vitaliteit van de bodem. Het verbeteren van landbouwbodems draagt bij aan een verbeterde bodembiodiversiteit. Onderwerpen als verrijkende landbouw, circulaire economie, gezond voedsel en de samenwerking met agrariërs vormen onderwerpen op de agenda. Welke rol moeten we als overheden oppakken in de transitie in de landbouw? En hoe kunnen we het beste met elkaar optrekken? Deze vraagstukken staan centraal binnen dit thema.

Verslagen, presentaties, Q&A’s en opnames van GOO kennisspecials vind je hier.

Kennisdocumenten en links

Contact

Meer weten? Mail dan naar GOO@gelderland.nl
In de GOO jaarplanning lees je bij welke thema gerelateerde projecten het GOO betrokken is.

Gerelateerd

Thema Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet brengt nodige uitdagingen met zich mee. Bodembevoegdheden en taken van overheden wijzigen. Samenwerking en integraliteit…

Thema Bodem uitvoering en beleid

Klassieke bodemtaken en meer Binnen dit thema staat de kwaliteit (en het verbeteren van de kwaliteit) van bodem en ondergrond…

Meer informatie

  • Het Gelders Ondergrond Overleg

    Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een netwerkorganisatie waarin professionals werken aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.