Thema’s

Thema's

Het GOO faciliteert de samenwerking op meerdere thema's en ondersteunt geïnitieerde projecten en activiteiten. Bodem- en andere professionals binnen en buiten Gelderland werken op thema's samen. Het Gelders Ondergrond Overleg verbindt, als kennisschakelpunt, de thema's, de professionals die zich hiermee bezighouden en andere partijen. Het GOO faciliteert momenteel de thema's: Bodem uitvoering en beleid, Energietransitie, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, Grondwatersystemen en Landbouw (en bodembiodiversiteit). Vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van de bodemprofessionals zijn aanleiding om thema's op te pakken.

 • Thema
  Bodem uitvoering en beleid

  Binnen dit thema staat de kwaliteit (en het verbeteren van de kwaliteit) van bodem en ondergrond centraal door onder meer nieuwe wet- en regelgeving en instrumenten voor bodembeheer met elkaar te bespreken. Ook is er aandacht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Onderwerpen zoals invasieve exoten, ZZS (o.a. PFAS) en (micro)plastics komen aan de orde.

 • Thema
  Energietransitie

  De bodem en ondergrond zijn onmisbaar als het gaat om duurzame energievoorziening. Onderwerpen als aardwarmte, warmte- koudeopslag (WKO), de Regionale Energie Strategieën en bijbehorende vraagstukken over het combineren van gebruiksfuncties staan centraal in deze GOO-themagroep.

 • Thema
  Klimaatadaptie

  In deze GOO-themagroep staat de relatie tussen bodem en ondergrond én klimaatadaptatie opgaven centraal. Het GOO wil bijdragen door kennis over de rol van het natuurlijk systeem in klimaatadaptatie te verzamelen, gezamenlijk te ontwikkelen en breed te delen.

 • Thema
  Omgevingswet

  De invoering van de Omgevingswet brengt uitdagingen met zich mee. Samenwerking en integraliteit zijn cruciaal. Het GOO wil een verbindende factor zijn tussen de maatschappelijke bodemopgaven, partijen en de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet.

 • Thema
  Grondwatersystemen

  Het veranderende klimaat zorgt voor een toenemende druk op de bodem. Het beheer van de grondwaterkwaliteit is onmisbaar. Daarnaast heeft de Omgevingswet effect op de huidige taken en bevoegdheden. De vraagstukken hierover zijn de basis voor het programma van deze GOO-themagroep.

 • Thema
  Landbouw en bodembiodiversiteit

  Het verbeteren van landbouwbodems draagt bij aan een verbeterde bodembiodiversiteit. Welke rol moeten overheden oppakken in de transitie in de landbouw? En hoe kunnen we het beste met elkaar optrekken? Deze vraagstukken staan centraal in deze GOO-themagroep.

Meer informatie

 • Waar wil jij meer over weten?

  Heb je een thema waarover jij meer wilt weten? Heb je behoefte aan kennis, praktische handvatten bij het toepassen van regels of wil je een gezamenlijke GOO-activiteit starten? Stuur dan een mail naar GOO@gelderland.nl