Thema Energietransitie

Grafische visualisatie energietransitie met onderschrift: energietransitie

De bodem en ondergrond zijn onmisbaar als het gaat om duurzame energievoorziening. De drukte in de bodem en ondergrond wordt steeds groter. Daardoor is een zorgvuldige afweging tussen verschillende gebruiksfuncties noodzakelijk. De bodem wordt onder meer gebruikt voor de opslag van energie, drinkwater- en energiewinning. Onderwerpen als aardwarmte, warmte- koudeopslag (WKO), de Regionale Energie Strategieën en bijbehorende dilemma’s over het combineren van gebruiksfuncties staan binnen dit thema centraal.

Verslagen, presentaties, Q&A’s en opnames van GOO kennisspecials vind je hier.

Links

Hieronder vind je een aantal links naar nuttige kennis documenten en websites.

Kennisdocumenten en links: geothermie

Kennisdocumenten en links: bodemenergie en warmetransitie

Kennisdocumenten en links: bodemenergie

Kennisdocumenten en links: Zonneweides en bodem

Handreiking RES

Contact

Wil je meer weten over dit thema en de activiteiten? Stuur dan een mail naar GOO@gelderland.nl

Gerelateerd

Thema Grondwatersystemen

Het veranderende klimaat zorgt voor een toenemende druk op de bodem. De bodemgesteldheid speelt een cruciale rol in de opname…

Thema Klimaatadaptatie

Binnen dit thema staat de relatie tussen bodem en ondergrond én klimaatadaptatie opgaven centraal. Landelijk hebben we te kampen met…

Meer informatie

  • Het Gelders Ondergrond Overleg

    Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een netwerkorganisatie waarin professionals werken aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.