Thema Klimaatadaptatie

Grafische visualisatie van wereldbol en thermometer met onderschrift: klimaatverandering

Binnen dit thema staat de relatie tussen bodem en ondergrond én klimaatadaptatie opgaven centraal. Landelijk hebben we te kampen met droogte, wateroverlast en hittestress. Regionaal manifesteren deze problemen zich ieder anders afhankelijk van de lokale context. Het natuurlijk systeem- ofwel het samenspel tussen bodem en water- is bepalend hierin. Het GOO wil bijdragen door kennis over de rol van het natuurlijk systeem in klimaatadaptatie te verzamelen en breed te delen. Daar waar nodig wil ze kennisleemtes opvullen door projecten te initiëren die bijdragen aan het inzichtelijk maken van de rol van bodem en ondergrond in het ruimtelijk vraagstuk klimaatadaptatie.

Verslagen, presentaties, Q&A’s en opnames van GOO kennisspecials vind je hier.

Kennisdocumenten en links

Contact

Vragen over dit thema? Stuur dan een mail naar GOO@gelderland.nl
In de GOO jaarplanning lees je bij welke thema gerelateerde projecten het GOO betrokken is.

Gerelateerd

Thema Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet brengt nodige uitdagingen met zich mee. Bodembevoegdheden en taken van overheden wijzigen. Samenwerking en integraliteit…

Thema Bodem uitvoering en beleid

Klassieke bodemtaken en meer Binnen dit thema staat de kwaliteit (en het verbeteren van de kwaliteit) van bodem en ondergrond…

Meer informatie

  • Het Gelders Ondergrond Overleg

    Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een netwerkorganisatie waarin professionals werken aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.