Thema Omgevingswet

Grafische visualisatie Omgevingwet: boek met wetten in een landschap met onderschrift: Omgevingswet bouwstenen bodem en ondergrond

De invoering van de Omgevingswet brengt nodige uitdagingen met zich mee. Bodembevoegdheden en taken van overheden wijzigen. Samenwerking en integraliteit zijn cruciaal. Het GOO wil een verbindende factor zijn tussen de maatschappelijke bodemopgaven, partijen en de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet. En ook dat kan alleen door krachten te bundelen en samen te werken.

Verslagen, presentaties, Q&A’s en opnames van GOO kennisspecials vind je hier.

Warme Overdracht

De Omgevingswet brengt onder meer een verschuiving van bodemtaken en bevoegdheden van provincie naar gemeenten met zich mee. Het is belangrijk dat de overdracht van deze taken goed en volledig plaatsvindt. De zogenoemde ‘Warme Overdracht’. Elke betrokken partij heeft haar verantwoordelijkheid hierin. Het GOO wil bijdragen aan een goede overdracht door de drie werkgroepen die zich met de ‘Warme Overdracht bezighouden’ te faciliteren en te verbinden. In deze werkgroepen staan de volgende onderwerpen centraal:

  • data en informatie;
  • voorbeeldregels voor de gemeentelijke omgevingsplannen;
  • complexe gevallen (inhoudelijk complex, maar ook wat betreft verantwoordelijkheidsverdeling).

Kennisdocumenten en links

Contact

Heb je vragen? Wil je meedoen en meepraten in (een van) de werkgroepen? Mail dan naar GOO@gelderland.nl
In de GOO jaarplanning lees je bij welke thema gerelateerde projecten het GOO betrokken is.

Gerelateerd

Thema Grondwatersystemen

Het veranderende klimaat zorgt voor een toenemende druk op de bodem. De bodemgesteldheid speelt een cruciale rol in de opname…

Thema Klimaatadaptatie

Binnen dit thema staat de relatie tussen bodem en ondergrond én klimaatadaptatie opgaven centraal. Landelijk hebben we te kampen met…

Meer informatie

  • Het Gelders Ondergrond Overleg

    Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een netwerkorganisatie waarin professionals werken aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.