Thema Grondwatersystemen

Grafische visualisatie grondwatersystemen met onderschrift: grondwatersystemen

Het veranderende klimaat zorgt voor een toenemende druk op de bodem. De bodemgesteldheid speelt een cruciale rol in de opname en afvoer van water. Het beheer van de grondwaterkwaliteit is hierdoor onmisbaar. Daarnaast heeft nieuwe wet- en regelgeving een effect op de huidige taken en bevoegdheden van overheden. Binnen het thema Grondwatersystemen staan deze onderwerpen op de agenda.

Verslagen, presentaties, Q&A’s en opnames van kennisspecials vind je hier.

Hulpmiddelen

Contact

Meer weten? Mail dan naar GOO@gelderland.nl
In de GOO jaarplanning lees je bij welke thema gerelateerde projecten het GOO betrokken is.

Gerelateerd

Thema Landbouw / bodembiodiversiteit

Activiteiten in de landbouw hebben effect op de vitaliteit van de bodem. Het verbeteren van landbouwbodems draagt bij aan een…

Thema Energietransitie

De bodem en ondergrond zijn onmisbaar als het gaat om duurzame energievoorziening. De drukte in de bodem en ondergrond wordt…

Meer informatie

  • Het Gelders Ondergrond Overleg

    Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een netwerkorganisatie waarin professionals werken aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.