Thema Bodem uitvoering en beleid

Grafische visualisatie van de bodem en ondergrond met als onderschrift: verbetering bodemkwaliteit

Klassieke bodemtaken en meer

Binnen dit thema staat de kwaliteit (en het verbeteren van de kwaliteit) van bodem en ondergrond centraal door onder meer nieuwe wet- en regelgeving en instrumenten voor bodembeheer met elkaar te bespreken. Daarnaast besteden we aandacht aan de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater als gevolg van activiteiten in de bodem (o.a. saneren, graven , lozen, onttrekken) en vondsten in de bodem (archeologie, ontplofbare oorlogsresten, ondergrondse infrastructuur). Ook komen, naast de traditionele verontreinigingen, onderwerpen zoals invasieve exoten, ZZS (o.a. PFAS) en (micro)plastics aan de orde.

Verslagen, presentaties, Q&A’s en opnames van GOO kennisspecials vind je hier.

Nuttige links

Contact

Meer weten? Mail dan naar GOO@gelderland.nl
In de GOO jaarplanning lees je bij welke thema gerelateerde projecten het GOO betrokken is.

Gerelateerd

Thema Landbouw / bodembiodiversiteit

Activiteiten in de landbouw hebben effect op de vitaliteit van de bodem. Het verbeteren van landbouwbodems draagt bij aan een…

Thema Energietransitie

De bodem en ondergrond zijn onmisbaar als het gaat om duurzame energievoorziening. De drukte in de bodem en ondergrond wordt…

Meer informatie

  • Het Gelders Ondergrond Overleg

    Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een netwerkorganisatie waarin professionals werken aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.