Omgevingswet gaat van start op 1 januari 2024

Op 14 maart heeft de Eerste Kamer hoofdelijk gestemd over de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De uitslag van deze stemming was 41 leden voor en 29 leden tegen en daarmee is de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 een feit.

Naast de stemming over de invoeringsdatum is er ook gestemd over zes moties die op 7 maart door senatoren van de Eerste Kamer zijn ingebracht. Vier van de zes moties zijn aangenomen. Bekijk via deze link een overzicht van deze moties.

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met behulp van één digitaal loket, het DSO, wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

De Gelderse Omgevingsdiensten kijken uit naar een succesvolle implementatie van de Omgevingswet en trekken daarin samen op met Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland.

Gerelateerd

Publicatie Regeling bodemkwaliteit 2022: aanpassing op de Omgevingswet

De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is aangepast aan de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet.

Nieuwsbrief Aan de slag met de Omgevingswet (11 oktober 2022)

Met onder meer de bijeenkomstenagenda voor oktober en november