Nieuwsbrief Aan de slag met de Omgevingswet (11 oktober 2022)

Nieuwsbrief Aan de slag met de Omgevingswet

(bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)

Gerelateerd

Omgevingswet gaat van start op 1 januari 2024

Op 14 maart heeft de Eerste Kamer hoofdelijk gestemd over de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De uitslag van deze stemming was 41 leden voor en 29 leden tegen en daarmee is de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 een feit.