Publicatie Regeling bodemkwaliteit 2022: aanpassing op de Omgevingswet

De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is aangepast aan de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet. Bij inwerkingtreding van die wet zal de Rbk 2022 gaan gelden. Tegelijkertijd wordt de huidige Rbk dan ingetrokken. Je leest er alles over op de website van IPLO.

(bron: www.iplo.nl)

Gerelateerd

Omgevingswet gaat van start op 1 januari 2024

Op 14 maart heeft de Eerste Kamer hoofdelijk gestemd over de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De uitslag van deze stemming was 41 leden voor en 29 leden tegen en daarmee is de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 een feit.