Publicatie Regeling bodemkwaliteit 2022: aanpassing op de Omgevingswet

De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is aangepast aan de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet. Bij inwerkingtreding van die wet zal de Rbk 2022 gaan gelden. Tegelijkertijd wordt de huidige Rbk dan ingetrokken. Je leest er alles over op de website van IPLO.

(bron: www.iplo.nl)