Wekelijks online vragenuurtje 'Bodem onder de Omgevingswet' stopt per 30 april 2024

Op 15 januari 2024 is het GOO gestart met het wekelijkse vragenuur ‘Bodem onder de Omgevingswet’. Veel collega’s hebben een knelpunt of vraag ingebracht en samen hebben we nagedacht over een mogelijke oplossing /antwoord en/of navraag gedaan bij IPLO. Alle vragen en antwoorden van de vragenuurtjes zijn gebundeld en staan hier.  

Onze indruk is dat iedereen de weg in het werken met de nieuwe bodemregels inmiddels goed gevonden heeft. Het aantal deelnemers en vragen tijdens het vragenuur zien we dan ook gestaag afnemen. Daarom heeft op maandag 29 april het laatste online vragenuur ‘Bodem onder de Omgevingswet’ plaatsgevonden.

Uiteraard kunnen ook na 29 april nog vragen of knelpunten worden gedeeld met het GOO, als navraag bij collega’s en/of IPLO nog geen concreet antwoord/denkrichting heeft opgeleverd. We zullen die vragen agenderen in de werkgroepen van het GOO! Weet ons dus ook na 29 april te vinden voor vragen en knelpunten over de bodemregelgeving via GOO@gelderland.nl