Spring naar content

Nieuwsbrief Aan de slag met de Omgevingswet (24 november)

Aan de slag aan de Omgevingswet publiceerde op 24 november 2021 haar nieuwsbrief. Met daarin onder meer het programma voor de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet, de laatste blog van Arjen Nijenhuis en het webinar ‘Roeien met nieuwe riemen. Omgaan met kansen en bedreigingen Omgevingswet voor natuur, milieu en duurzaamheid’ op 2 december a.s..

De volledige nieuwsbrief lees je hier.

(bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)