GOO nieuwsbrief juli 2021

In de GOO nieuwsbrief van juli 2021 lees je onder meer terugblikken op de bestuurdersbijeenkomst van 2 juni en de kennisspecial over het lozen van huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater en de bodem. Ook in deze nieuwsbrief: veel links in de rubrieken ‘Om te lezen’ en ‘Om (terug) te kijken’. Hierin onder meer de link naar de opname van bestuurdersbijeenkomst over het belang van bodem en ondergrond bij grote ruimtelijke opgaven. Peter van Mullekom stelt zich in deze nieuwsbrief graag aan je voor. Hij gaat het thema Bodem uitvoering en beleid trekken. Je kunt je overigens via de nieuwsbrief ook aanmelden voor de cursussen Squit iBis (september) en de inspiratie- en vragensessie (15 juli, 13.30 – 15.00 uur) over de subsidieregeling ‘Warme Overdracht’ van provincie Gelderland.
Veel leesplezier en een fijne zomerperiode!