Spring naar content

Annelies de Graaf: nieuwe coördinator GOO

Met ingang van 6 april 2021 is Annelies de Graaf, voor een periode van 2 jaar, netwerkcoördinator van het Gelders Ondergrond Overleg. Annelies heeft de afgelopen maanden de rol ook al vervuld na het vertrek van Ron Nap naar RWS.

“Prachtig samenwerkingsverband: samen weten we en kunnen we meer”
Annelies kijkt er naar uit om zich de aankomende jaren weer in te zetten voor het GOO. Annelies over het GOO: “Het GOO is een prachtig mooi samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie, OD’s, Waterschappen en nog meer partijen. Ik hoop dat ik een steentje kan bijdragen aan het verder ontwikkelen van dit samenwerkingsverband. De aankomende jaren, met onder meer de invoering van de Omgevingswet, zijn er veel uitdagingen en kansen. Door samen te werken weten we en kunnen we meer! In mijn werk zie ik veel regio’s maar zo’n actief en breed samenwerkingsverband als het GOO ken ik niet. Ik ben er trots op dat ik deel uit mag maken van deze club.”

Over Annelies de Graaf
Annelies is zelfstandig adviseur op het gebied van water en bodem. In haar werk is zij actief met het opstellen van programma’s, beleid en regelgeving, en met kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Vaak voor samenwerkingsverbanden van overheden of van overheden en bedrijfsleven. Annelies kent het GOO. Zij heeft voor onder meer het proces voor het opstellen van het GOO Meerjarenprogramma 2019-2022 begeleid.


Portretfoto Annelies de Graaf, tijdelijk coördinator GOO