Over het GOO

Over het GOO

Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een netwerkorganisatie van Gelderse gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en provincie. We spelen een belangrijke rol in de afstemming en kennisdeling over onderwerpen die raken aan bodem en ondergrond in brede zin. Binnen het GOO werken we samen aan maatschappelijke opgaven waarbij bodem en ondergrond een rol spelen.  

De laatste jaren zien we een verschuiving van aandacht voor bodemverontreiniging (beheer en saneringen) naar bredere ruimtelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen. We werken op dit moment aan afstemming en kennisdeling over bodem en ondergrond voor de volgende thema’s:

 • bodem uitvoering en beleid (bodemverontreiniging, saneringen en grondverzet);
 • klimaatadaptatie;
 • grondwatersystemen;
 • energietransitie;
 • landbouw en bodembiodiversiteit;
 • Omgevingswet. 

Het GOO is een spil in de kennisdeling over bodem en ondergrond in Gelderland. Over de kennisinfrastructuur is de notitie Kennisinfrastructuur en taakoverdracht voor de bodem in Gelderland opgesteld. In deze notitie wordt ook ingegaan op de rol van het GOO bij de taakoverdracht voor bodem onder de Omgevingswet. 

Er is een stuurgroep die twee maal per jaar bij elkaar komt voor het bespreken van de voortgang van het meerjarenprogramma GOO 2023-2026 en actuele bodemthema’s. De stuurgroep bestaat momenteel (juni 2022) uit:

 • Ans Mol, gedeputeerde provincie Gelderland
 • Paul Hofman, wethouder gemeente Rheden
 • Joost van Oostrum, burgemeester Berkelland

Ook voert het GOO projecten uit, waarin we samen met het Gelderse netwerk van bodemprofessionals (modellen voor) uniform beleid en praktische instrumenten ontwikkelen. De financiële dekking voor de projecten komt uit de bijdragen van gemeenten, omgevingsdiensten en provincie. Waar mogelijk maken we gebruik van (landelijke) bijdrageregelingen voor de projecten die we samen binnen het GOO uitvoeren. 

Leden Strategisch Overleg GOO

 • Annelies de Graaf, voorzitter/netwerkcoördinator (extern adviseur) (annelies.degraaf@buro38.nl)
 • Pascal Lunshof, adviseur bodem en asbest in bodem Omgevingsdienst Veluwe
 • Paul Oude Boerrigter, coördinator Bodem en Ondergrond Provincie Gelderland
 • Jessie Rodermans, adviseur Bodem en Ondergrond Provincie Gelderland 
 • Rutger Remmers, adviseur Bodem en Ondergrond Provincie Gelderland
 • Peter Bouter, bodemadviseur gemeente Arnhem
 • Alex Bouman, bodemadviseur gemeente Ede
 • Jeroen van Meijgaarden, bodemadviseur Omgevingsdienst Achterhoek
 • Jan Frank Mars, senior consultant RWS / Bodem+ 
 • Gerd de Kruif, trekker warme overdracht provincie Gelderland (extern adviseur) 
 • Gerdien den Boer, penningmeester GOO (vanuit Portaal GO/OVIJ)
 • Liesbeth Rutgers, programma ondersteuner provincie Gelderland (goo@gelderland.nl)
 • Lianne Herweijer, communicatieadviseur GOO (extern adviseur)

 

 • Thema’s

  Het GOO faciliteert het ontwikkelen en delen van kennis over meerdere thema’s zoals bodem uitvoering en beleid, Omgevingswet en energietransitie.

 • Onze samenwerking

  Bodemprofessionals werken binnen het GOO samen aan maatschappelijke opgaven, waarin bodem en ondergrond een rol spelen.

 • Contact

  Heb je vragen over het Gelders Ondergrond Overleg en haar activiteiten?

Wat kan het GOO voor jou betekenen?

 • Privacyverklaring

  De website van het Gelders Ondergrond Overleg is onderdeel van de website www.gelderseomgevingsdiensten.nl. Het beheer van deze website is belegd bij Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe). Voor de website van het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is de privacyverklaring van Omgevingsdienst Veluwe van kracht.

 • Toegankelijkheid website

  De Gelderse Omgevingsdiensten streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring.