Hergebruik grond en bouwstoffen

In verband met de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan, kan de wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Wij zijn druk bezig alle informatie op onze website aan te passen. Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Na een verbouwing of tuinaanleg blijft soms grond over. Deze grond mag binnen het eigen perceel vrij hergebruikt worden. Maar de grond mag niet zomaar ergens anders toegepast worden. Degene die de grond gaat hergebruiken heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen mag (her)gebruiken. Een voorbeeld van een steenachtige bouwstof is puingranulaat. De kern van het Besluit bodemkwaliteit is dat deze materialen een beperkte hoeveelheid vervuilende stoffen mogen bevatten. Dit toont u aan met een kwaliteitsverklaring of productcertificaat. Een milieutechnisch adviesbureau stelt op basis van een bodemkwaliteitskaart of partijkeuring een kwaliteitsverklaring op.

Melden hergebruik

Toepassingen van het hergebruik van grond en bouwstoffen moeten gemeld worden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. Particulieren die geen gebruik maken van een bedrijf zijn vrijgesteld van de meldingsplicht onder het Besluit bodemkwaliteit.

Bodemkwaliteitskaart

De regels voor grondverzet en bodemkwaliteit staan beschreven in de nota Bodembeheer. Dit beleid wordt per gemeente vastgesteld. U vindt deze informatie op de website van uw gemeente.

Welke kwaliteit grond mag u toepassen?

Om grond toe te passen, moet de kwaliteit voldoen aan twee eisen:

  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ontvangende bodem en;
  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ‘bodemfunctieklasse’ op die plek.

Gerelateerd

Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige...

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden bij ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden. Hoe werkt een procedure?...

Bodemverontreiniging melden

Mogelijk voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn....

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Het kan zijn dat u eerst bodemonderzoek moet laten uitvoeren of specifieke milieumaatregelen moet treffen.