Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). De Gelderse Omgevingsdiensten zien toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?

Aanvragen bodeminformatie

Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen of een tuin aanleggen? Dan bent u vóórdat u start verplicht om bodeminformatie op te vragen. Alleen op deze manier weet u wat de kwaliteit van de bodem is. In sommige gevallen moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren. Ook kan het zijn dat de grond gezuiverd (gesaneerd) moet worden, voordat u de werkzaamheden kunt starten.

U kunt bij uw gemeente of provincie informatie opvragen over de bodem van een bepaalde locatie. Ook kunt u online ‘bodemkwaliteitskaarten’ raadplegen om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de bodem.

Kosten aanvragen bodeminformatie (leges)

Veel gemeenten berekenen kosten voor het aanvragen van bodeminformatie. Dit worden leges genoemd. Deze bedragen verschillen per gemeente. Bezoek de website van uw gemeente voor meer informatie over de leges voor het aanvragen van bodeminformatie.

Bodeminformatie provincie Gelderland

Voor sommige locaties in Gelderland is de provincie het bevoegd gezag. Bodeminformatie over deze locaties vindt u op de website van de provincie Gelderland onder ‘Asbestdakenkaart’ en ‘Bodemverontreinigingen’.

Bodemkwaliteitskaart

Veel gemeenten hebben gegevens over de bodem en de kwaliteit daarvan per perceel vastgelegd in zogeheten ‘bodemkwaliteitskaarten’. Bekijk de bodemkwaliteitskaart van uw perceel op de website van uw gemeente of zoek de kaart op via de website Bodem+.

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een perceel verontreinigd is of niet. De gemeente kan vragen om een bodemonderzoek bij:

  • de (ver)bouw van een huis of bedrijfspand;
  • de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Onroerend goed (ver)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij een taxatie is de bodemkwaliteit daarom een aandachtspunt. U kunt bij uw gemeente gegevens opvragen over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een perceel. Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan mogelijke kopers.

Bouwen

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek om te beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals voor woningbouw. De omgevingsdienst beoordeelt de bodemonderzoeken en geeft advies aan de gemeente.

Erkend bodemonderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Kies dan voor een erkende bodemintermediair. Op de website Bodem+ vindt u een lijst met erkende bodemintermediairs.

Gerelateerd

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden bij ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden. Hoe werkt een procedure?...

Bodemverontreiniging melden

Mogelijk voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn....