Geluid

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. De Gelderse Omgevingsdiensten controleren of bedrijven zich aan de regels voor geluid houden.

Bouwlawaai

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor bouwlawaai voor omwonenden. Voordat u begint met bouwen, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. Uw aanvraag wordt door de omgevingsdienst beoordeeld. Aan de hand van de aanvraag bepaalt de omgevingsdienst welke maatregelen u moet nemen, hoe omwonenden geïnformeerd moeten worden en hoe lang de geluidhinder mag duren. U kunt via uw gemeente een tijdelijke Geluidsontheffing bouw- en slooplawaai aanvragen.

Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Houd dan rekening met overlast door geluid. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de open lucht. Meer informatie over een evenementenvergunning vindt u op de website van de gemeente waar het evenement plaatsvindt.

Geluidsnormen

Als het nodig is, controleren wij als omgevingsdienst of de geluidsnormen niet worden overschreden. Als organisator van een evenement bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsnormen.

Geluidsoverlast melden

Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving, zoals geluid van evenementen of weg- en treinverkeer, en wilt u dit melden? Waar u dit kunt melden, hangt af van uw locatie en het soort overlast dat u heeft.

Bezoek de website van uw eigen omgevingsdienst voor meer informatie.

Bedrijven

Geluidsklachten over bedrijven kunt u melden bij het provincieloket S@men. Deze klachten worden daar geregistreerd en vervolgens doorgestuurd naar de juiste omgevingsdienst. 

Militair vliegverkeer

Heeft u last van militair vliegverkeer? Hiervoor kunt u contact opnemen met Defensie via 0800 022 6033 of het klachtenformulier invullen op hun website.  

Drones

Overlast van drones kunt u doorgeven aan de politie. Dat kan telefonisch via 0800-1944 of online via dit meldformulier. Lees hier meer informatie over het melden van droneoverlast. 

Kleine luchtvaart

Overlast van kleine luchtvaart die opstijgt en landt via vliegveld Teuge, kunt u melden via het loket van de provincie Gelderland: S@men

Voor andere luchtvaartoverlast (zoals burgerluchtvaart en vrachtvliegtuigen) belt u met het klachtennummer van het betreffende vliegveld. 

Geluidsoverlast van particulieren

Heeft u overlast van ruzie of herrie op straat, rondhangende jeugd of particuliere bouwwerkzaamheden? Meld dit bij uw gemeente.

Gerelateerd

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder...

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24...

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er...

Milieuklachten

Heeft u last van een vreemde geur in buurt? Of ervaart u geluidsoverlast van een bedrijf in de omgeving? De...