Milieuklachten

Heeft u last van een vreemde geur in buurt? Of ervaart u geluidsoverlast van een bedrijf in de omgeving? De Gelderse Omgevingsdiensten behandelen klachten die betrekking hebben op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan geur-, geluid- of stofoverlast, of bodemverontreiniging. De meeste milieuklachten kunt u melden bij uw eigen omgevingsdienst. In sommige gevallen moet u klachten of overlast melden bij uw gemeente of bij de provincie. 

Wat is een milieuklacht?

Een milieuklacht gaat over een situatie waarin het milieu verontreinigd wordt. De overlast heeft invloed op de leefomgeving of de natuur in de omgeving. In veel gevallen wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf in de omgeving. U kunt denken aan:

  • Geur- of stankoverlast 
  • Geluidsoverlast 
  • Stofoverlast 
  • Afvaldumpingen

Een milieuklacht gaat dus niet over een losliggende stoeptegel of een defecte lantarenpaal. Dit soort klachten kunt u melden bij uw eigen gemeente.

Hoe meld ik overlast?

Dit verschilt per situatie en omgevingsdienst. Bezoek de website van uw omgevingsdienst voor meer informatie.

Waar meld ik klachten over oppervlaktewater?

Heeft u een vervuiling van speel- of zwemwater gezien? Meld deze klacht over oppervlaktewater dan bij het waterschap van uw regio.

Toezicht door provincie Gelderland

Een aantal grote bedrijven in de regio valt onder toezicht van de provincie Gelderland. Klachten over deze provinciale bedrijven meldt u bij het Provincieloket.

Gerelateerd

Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)...

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder...