Milieuklachten

Heeft u last van een vreemde geur in buurt? Of ervaart u geluidsoverlast van een bedrijf in de omgeving? De Gelderse Omgevingsdiensten behandelen klachten die betrekking hebben op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan geur-, geluid- of stofoverlast, of bodemverontreiniging. De meeste milieuklachten kunt u melden bij Milieuklacht Gelderland. In sommige gevallen moet u klachten of overlast melden bij uw gemeente of bij de provincie. 

Wat is een milieuklacht?

Een milieuklacht gaat over een situatie waarin het milieu verontreinigd wordt. De overlast heeft invloed op de leefomgeving of de natuur in de omgeving. In veel gevallen wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf in de omgeving. U kunt denken aan:

 • Geur- of stankoverlast 
 • Geluidsoverlast 
 • Stofoverlast 
 • Afvaldumpingen

Een milieuklacht gaat dus niet over een losliggende stoeptegel of een defecte lantarenpaal. Dit soort klachten meldt u bij uw eigen gemeente.

Wat meldt u bij Milieuklacht Gelderland? 

 • Overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen. Bijvoorbeeld geur-, stof-, licht- en geluidsoverlast, trillinghinder, bodem- of luchtverontreiniging.
 • Milieuschade veroorzaakt tijdens een bedrijfsincident (ongewoon voorval). 

Meld uw milieuklacht via Milieuklacht Gelderland.

Wat meldt u bij provincie Gelderland?

Overtredingen van de Wet Natuurbescherming, binnen en buiten de bebouwde kom.

Wat meldt u bij uw gemeente?

 • Overlast van hondenpoep, zwerfafval en ongedierte.
 • Ophalen van huisvuil en groenonderhoud.
 • Overlast van een open haard, allesbrander, houtkachel of vuurkorf.
 • Sluitingstijden van horeca.
 • Parkeerproblemen.
 • Overlast van particulieren.

Wilt u een van bovenstaande zaken melden? Ga dan naar de website van uw gemeente.

Wat meldt u bij de politie?

 • Overlast van hangjongeren en openbare orde.
 • Overlast bij afsteken van vuurwerk door particulieren.
 • Drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten.

Heeft u weet van criminele (milieugerelateerde) activiteiten? Bijvoorbeeld drugslabs of -dumpingen. Bel dan 0900 8844. Wilt u anoniem melden? Bel dan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. 

Overige meldingen

 • Neem bij overlast van militaire vliegtuigen contact op met Defensie via 0800 022 60 33.
 • Neem bij overlast van het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen contact op met NVWA via 0900 0388.
 • Neem bij verkeerslawaai of overlast door uitlaatgassen contact op met de wegbeheerder. Dit is uw gemeente, provincie Gelderland of Rijkswaterstaat. 
 • Neem bij verontreiniging van oppervlaktewater contact op met uw waterschap. Bij grote wateren neem u contact met Rijkswaterstaat via www.meldpuntwater.nl

Twijfelt u?

Bij twijfel ontvangen we een melding liever wél dan niet. Afhankelijk van de oorzaak is het mogelijk verschillende overheden verantwoordelijk zijn.

Gerelateerd

Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)...

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder...