Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. In enkele gevallen is maatwerk mogelijk om af te wijken van de geluidsregels.

Maatwerk aanvragen

Als voorbereiding op uw bouwwerkzaamheden kunt u maatwerk aanvragen om meer ruimte te geven bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden door versoepeling van: 

  • de dagwaarde van het geluid;
  • de blootstellingsduur voor geluidhinder; 
  • de tijdstippen van uitvoering; 
  • de perioden van uitvoering. 

Aan de hand van uw aanvraag bepaalt de gemeente: 

  • welke maatregelen u moet nemen;
  • hoe u omwonenden kunt informeren;
  • hoe lang de geluidhinder mag duren.

De omgevingsdienst controleert of uw aanvraag voldoet aan de regels. 
Maatwerk kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Voor meer informatie kunt u op de pagina van IPLO kijken.

Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsdienst is vaak verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in de gemeenten voor wie zij werken. Ook voeren omgevingsdiensten het bouwtoezicht uit bij omgevingsvergunningen voor provinciale bedrijven. De toezichthouders van de omgevingsdienst controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit het Bbl (besluit bouwen leefomgeving), het gemeentelijke omgevingsplan en letten op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Of wijzigen de werkzaamheden bij uw bedrijf? Dan heeft u misschien een vergunning nodig...

Milieuverplichtingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u...