Samenwerking in een wereld die verandert

De Gelderse Omgevingsdiensten werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doen we door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies.

Veel bezocht

Actueel

Prioriteitenmodel: innovatie in milieutoezicht

Hoe kun je milieutoezicht optimaliseren? Bij Omgevingsdienst de Vallei vonden ze het antwoord op die vraag in de ontwikkeling van een prioriteitenmodel.

Kennis delen over Zeer Zorgwekkende Stoffen

Omgevingsdienst Achterhoek en Omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn ‘regiotrekkers’ voor een gezamenlijk project met Omgevingsdienst NL en het RIVM op het gebied van ZZS.

De Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. 

Sinds 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels voor vergunningaanvragen.

Wat verandert er voor u?

Kennisbank

Monumenten

Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan…

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Het kan zijn dat u eerst bodemonderzoek moet laten uitvoeren of specifieke milieumaatregelen moet treffen.

Geluid

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. De Gelderse Omgevingsdiensten controleren…

Projecten

 • Gelders Ondergrond Overleg

  Het Gelders Ondergrond Overleg werkt aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen.

 • Project Theseus

  Samenwerken om ondermijning op bedrijventerreinen te voorkomen en tegen te gaan

  Industrie bedrijventerrein

Meer informatie over onze organisatie

 • Stelseltaken

  Elke Gelderse omgevingsdienst voert een specifieke taak voor de andere zes omgevingsdiensten uit.

 • Pers & media

  De Gelderse Omgevingsdiensten trekken samen op in heldere perscommunicatie.

 • Werken bij

  Onze collega’s zetten zich in voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

banner-werkenbijomgevingsdiensten