Week-nieuwsbrief Bodem+ (48, 2023)

Rottemerentunnel: eerste energieneutrale snelweg met tunnel op gelijkspanning ter wereld

Op 13 oktober jongstleden is er voor het eerst spanning gezet op de Rottemerentunnel. Een bijzonder moment voor bouwcombinatie De Groene Boog, die in opdracht van Rijkswaterstaat de A16 Rotterdam met Rottemerentunnel aanlegt. Want niet eerder werd in de wereld zo’n grote gelijkspanningsinstallatie gebouwd. Om op voorhand de functionele werking van de installaties en de besturing te kunnen testen, is van de tunnel een digitale kopie gemaakt, genaamd TWIN-16.

Lees hier verder: Rottemerentunnel: eerste energieneutrale snelweg met tunnel op gelijkspanning ter wereld (gww-bouw.nl).

Lees meer over het project op de website van Rijkswaterstaat via deze link.

VNG tevreden over huidige tekst Natuurherstelwet

Na een Europees jaar van felle politieke strijd ligt er sinds ruim een week dan eindelijk een akkoord over de Natuurherstelwet. In die tijd is elk woord gewogen van het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Europese Commissie, dat strenge doeleisen wilde opleggen aan het biodiversiteitsbeleid van de 27 lidstaten.

Het wetsvoorstel schudde een harde oppositie van de Europese Volkspartij wakker, die het bijna lukte de wet van tafel te krijgen. In de parlementscommissie voor milieu haalde een amendement om de wet te schrappen op één stem na geen meerderheid. Met driehonderd stemmen tegen en 336 voor nam het Europees Parlement in juli een minder scherpe versie van het wetsvoorstel aan.

Lees hier verder: VNG tevreden over huidige tekst Natuurherstelwet (binnenlandsbestuur.nl).

Big data in klimaatonderzoek: hoe veranderen de kansen op extreem weer

Nederland warmt op. We hebben vaker te maken met hitte en zware buien. Blijkbaar neemt de kans op dergelijk extreem weer toe in een warmer klimaat. Hoe dat precies zit, onderzoeken we op het KNMI met klimaatmodellen. De manier waarop we dat doen lijkt veel op het heel vaak gooien van een dobbelsteen.

Lees hier verder: KNMI – Big data in klimaatonderzoek: hoe veranderen de kansen op extreem weer.

BROloket stap voor stap verbeterd

Het BRO-team bij TNO verbetert stap voor stap het BROloket. Je kunt alvast een kijkje nemen in het vernieuwde loket via de bèta-omgeving. Deze is te vinden in het menu van het huidige BROloket. In het eerste kwartaal van 2024 gaat deze versie live. De bèta-omgeving blijft daarna actief om toekomstige verbeteringen te toetsen. Dat doen we graag samen met jou. Wil je jouw ervaringen met ons delen? Laat het ons weten.

Lees hier verder: BROloket stap voor stap verbeterd – Basisregistratieondergrond.

Nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket – 11 december | Aan de slag met de Omgevingswet
Deze demo is bedoeld voor iedereen die met het Omgevingsloket gaat werken of ermee te maken heeft. U kunt daarbij denken aan: vergunningverleners, casemanagers, projectleiders, planmakers, plantoetsers, toezichthouders, handhavers, communicatiemedewerkers, medewerkers van klantcontactcentra, beleidsmedewerkers en hun leidinggevenden.

·         BRO 3D Gebruikersbijeenkomst 12 december 2023 – Basisregistratieondergrond
Ben je al aan de slag gegaan met de basisversie van BRO 3D webservices? We zijn erg benieuwd naar je ervaringen en we willen je graag (verder) op weg helpen. Daarom organiseren we op 12 december een BRO 3D Gebruikersbijeenkomst.

·         Klikdemo: Regels op de kaart – 12 december | Aan de slag met de Omgevingswet
Bestemd voor iedereen die meer informatie wil hebben over hoe het onderdeel Regels op de kaart in het Omgevingsloket werkt.

·         Webinar overgangsrecht bodemsaneringen op 14 december | Informatiepunt Leefomgeving
Op 14 december 2023 van 9:30 tot 11:00 uur organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een webinar voor overheden over het overgangsrecht van lopende bodemsaneringen.
Dit webinar zou eerst plaatsvinden op 30 november, maar is vanwege omstandigheden verplaatst. De deelnemers zijn hierover reeds geïnformeerd.

·         Klikdemo: Regels op de kaart – 15 december | Aan de slag met de Omgevingswet
Bestemd voor iedereen die meer informatie wil hebben over hoe het onderdeel Regels op de kaart in het Omgevingsloket werkt.

·         Nieuwe E-learning beschikbaar bij bodembreed academie Thermische in-situ sanering
In deze e-learning leer je meer over thermische in-situ sanering. Je wordt meegenomen in het werkingsprincipe en de kenmerken van thermisch in-situ saneren. Daarnaast kom je erachter welke thermische technieken er zijn en de vergelijking hiertussen. Tot slot leer je meer over de parameters kenmerkend voor de voortgang van het saneringsproces.       

Nieuws over de Omgevingswet

·         DG Ruimtelijke Ordening over invoer Omgevingswet: ‘Grootste zorg is menskracht en kennis’ – Omgevingsweb
Uitstel van de Omgevingswet lost niks op, zegt directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij BZK Marjolein Jansen stellig bij de Kennismarkt Omgevingswet van PONT. Dat niet alles 100 procent vlekkeloos verloopt, wil ze best toegeven. “Mijn grootste zorg zit in de menskracht en kennis. Help ons om elkaars kennis te benutten.”

·         Bodembescherming onder de Omgevingswet | Stibbe
Onder de Omgevingswet verandert een en ander omtrent de regulering van de (aanpak van) bodemverontreinigingen. De belangrijkste regels vloeien voort uit de (specifieke) zorgplichten, de ongewone voorvallenregeling (afdeling 19.1 Omgevingswet) en niet in de laatste plaats uit het omgevingsplan en de omgevingsverordening.

Nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         Basiskwaliteit waternatuur | PBL Planbureau voor de Leefomgeving
Basiskwaliteit natuur is een nieuw begrip voor de toestand van de biodiversiteit buiten bestaande natuurgebieden. Daarbij is ook het watersysteem een belangrijk onderdeel voor de biodiversiteit in het landelijk gebied. In dit rapport wordt een voorstel uitgewerkt voor de basiskwaliteit van de regionale wateren op basis van macrofauna en waterplanten.

·         Waternet: 1 miljoen euro extra per jaar nodig voor PFAS-verwijdering met actief kool
Waternet slaagt erin de concentratie PFAS in drinkwater met 30 tot 40 procent te verlagen door het actief kool in de filters op de twee productielocaties sneller te reactiveren. Dat kost jaarlijks 1 miljoen euro extra. Wanneer het waterbedrijf het actief kool nog vaker reactiveert om de richtwaarde van het RIVM van 4,4 nanogram per liter voor beide productielocaties te halen, kost dat tientallen miljoenen euro’s per jaar extra. Daarom wacht Waternet eerst de Europese en landelijke ontwikkelingen af, zoals een mogelijk totaalverbod op de PFAS-productie. 

·         Zorgen over drugsafval: niet meer in jerrycans maar rechtstreeks in de grond (nos.nl)
Drugsafval zorgt steeds vaker voor problemen in natuurgebieden. Vaak is onduidelijk wie de chemische troep moet opruimen en wie daarvoor moet opdraaien. Dat leidt soms tot jarenlang juridisch getouwtrek, wat volgens boswachters ten koste gaat van de natuur.

·         Steeds fijner zand van wadplaten na gaswinning, bodemleven verandert mee – Vroege Vogels – BNNVARA
Wadplaten die door gaswinning dalen, veranderen van samenstelling. Dat blijkt uit een publicatie die deze week is verschenen in het Journal of Applied Ecology . “De gemiddelde korrelgrootte van het wad in het gaswingebied is in 12 jaar tijd ruim 10% kleiner geworden. Daarmee wordt het zand steeds fijner”, zegt NIOZ-onderzoeker Allert Bijleveld. Ook de samenstelling van het bodemleven is in die periode veranderd ten opzichte van vergelijkbare gebieden die niet onder invloed stonden van gaswinning.

·         Opnieuw € 1,2 miljoen beschikbaar voor stimuleren waterkwaliteit – Unie van Waterschappen
Tot en met 2027 stellen de waterschappen jaarlijks 280.000 euro beschikbaar voor projecten die de waterkwaliteit verbeteren. Het kan gaan om projecten voor kennisdeling, onderzoek en de ontwikkeling en uitrol van innovaties. Een commissie met onder meer vertegenwoordigers van de waterschappen beoordeelt de aanvragen bij het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij.

·         De beschermingsstatus van de wolf lijkt te veranderen (binnenlandsbestuur.nl)
De kans is groot dat de juridische status van de wolf volgend jaar verandert. Naar verwachting komt de Europese Commissie begin 2024 naar buiten met haar kijk op de wolvenproblematiek in de Europese lidstaten. De Commissie overweegt een voorstel op papier te zetten voor een andere beschermingsstatus van de wolf.

·         ILT: weinig normoverschrijdingen bij drinkwater in 2022 (h2owaternetwerk.nl)
Drinkwaterbedrijven leverden volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ook vorig jaar water van goede kwaliteit. Bij incidentele normoverschrijdingen hebben zij steeds meteen de juiste maatregelen genomen.
De toezichthouder komt in het rapport Drinkwaterkwaliteit 2022 met dezelfde constatering als in voorgaande jaarrapportages: het drinkwater voldeed bij 99,9 procent van de metingen aan de gestelde normen. De tien waterbedrijven leverden afgelopen jaar 1,117 miljard kubieke meter drinkwater.

Nieuws over Circulaire economie en afval

·         Grondstoffenstrategie nodig voor toekomstbestendige economie – Natuur en Milieufederaties
Meer dan 60 partijen, waaronder de Natuur en Milieufederaties, lanceren vandaag de agenda ‘Circulair Nederland’ om ervoor te zorgen dat circulaire economie een essentieel onderwerp is aan de formatietafel. De agenda biedt een set concrete maatregelen waarmee de regering een toekomstbestendige economie kan ontwikkelen.

·         Onderzoek: veel meer plastic uit afval nodig voor verduurzaming – Nederlands Dagblad.
Nederland heeft veel meer plastic uit afval nodig om de grote duurzaamheidsambities op het gebied van recycling waar te kunnen maken. Dat stellen onderzoekers van advies- en accountantsconcern KPMG in een nieuw rapport dat is gemaakt in opdracht van organisaties uit de recyclingwereld en de Nederlandse chemische industrie. Plastic afval moet in hun ogen beter worden gesorteerd en er zou ook meer plastic uit het buitenland moeten kunnen komen.

·         Plastic in overstroomde rivieren: waar spoelde het afval in de Maas naartoe? – WUR
Plastic zwerfafval is over de hele wereld een probleem, en de rivieren in Nederland zijn daar geen uitzondering op. Iedereen die wel eens langs een rivieroever heeft gelopen, weet dat je er plastic flesjes, doppen en voedselverpakkingen tegenkomt. Maar een deel van dat plastic is mogelijk van elders afkomstig. Hoeveel plastic afval wordt er door rivieren meegevoerd, en waar komt het terecht? En wat gebeurt er tijdens overstromingen?

Nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lanceert landelijke campagne autodelen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Vandaag start de landelijke campagne ‘Delen maakt je wereld mooier’ vlak bij het Centraal Station in Den Haag. De campagne, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, brengt de voordelen van autodelen onder de aandacht.

Nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Kabinetsdelegatie naar VN-Klimaatconferentie COP28 in Dubai | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Een afvaardiging van het kabinet neemt deel aan de VN-Klimaatconferentie COP28, die dit jaar van 30 november tot en met 12 december plaatsvindt in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten.

·         Dubai wordt grootste klimaattop ooit, en dat is geen goed teken (nos.nl)
Op de klimaattop in Dubai worden 70.000 deelnemers verwacht. Het gastland laat zich erop voorstaan dat het twee weken durende evenement ’s werelds grootste klimaattop ooit is.
Dat klinkt als goed nieuws, maar is het niet, zeggen experts tegen de NOS. Het is goed dat er veel aandacht is voor het klimaat, maar de uitdijende complexiteit van de onderhandelingen wordt een remmende factor, zegt Richard Klein van het Stockholm Environment Institute.

·         Nederland telt 900 klimaatkwetsbare wijken (binnenlandsbestuur.nl)
Voor bewoners van negenhonderd wijken zijn de klimaatrisico’s in combinatie met de verduurzamingsopgave mogelijk te veel gevraagd. Zij dreigen daardoor in de financiële problemen te komen. In negentig van die wijken doet zich een stapeling van risico’s voor, terwijl de bewoners er financieel kwetsbaar zijn.

·         Terugblik demodag: klei in zand biedt perspectief – WUR
Door klimaatverandering zijn er steeds vaker lange perioden van droogte. Bodems gaan door droogte achteruit. Vooral zandgronden hebben hier veel van te lijden. Door kleigrond aan te brengen op deze grond zorgen de kleideeltjes ervoor dat de bodem meer water, organische stof en mineralen kan vasthouden. Op 12 oktober was er een demodag van het LIFE CO2SAND-project bij de familie Walvoort in Geesteren (Gld).

Internationaal nieuws

·         ‘België overweegt twintig jaar extra voor kernreactoren’ – De Limburger
De Belgische premier Alexander De Croo zet volgens Belgische media „de deur open naar twintig jaar langer kernenergie”. De volgende regering moet volgens hem overwegen om de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 twintig jaar langer open te houden dan voorzien. Hij vindt ook dat moet worden overwogen de oudere kernreactor Tihange 1 langer te benutten.

·         Eerste trans-Atlantische vlucht met volledig ‘duurzame’ brandstof stijgt op | Change Inc.
Een primeur in de luchtvaartwereld: voor het eerst steekt een commercieel vliegtuig de Atlantische Oceaan over met alleen Sustainable Aviation Fuel (SAF) als brandstof. Het vliegtuig vertrok dinsdagmiddag vanaf London Heathrow richting JFK International Airport in New York. Luchtvaartmaatschappijen zien de opkomst van duurzamere brandstoffen als een oplossing voor de grote ecologische voetafdruk van vliegtuigen, maar experts waarschuwen ervoor dat SAF’s het probleem niet geheel kunnen oplossen.

Belgen recyclen de helft van het verpakkingsplastic – AfvalOnline
In 2021 werd 80 procent van het Belgisch verpakkingsafval gerecycled. Plastic verpakkingen blijven steken op 49 procent, maar dat is al veel beter dan twintig jaar geleden.

In 2001 werd nog maar 28 procent van de plastic verpakkingen gerecycled. Dat is inmiddels dus flink verbeterd, maar plastic blijft de minst gerecyclede soort verpakking. Verpakkingen van glas en metaal werden in 2021 voor 97 procent gerecycled, papier en karton voor 89 procent en hout 67 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Internationale conferentie (micro-nano) plastics in bodem 2024 (herhaalde oproep)

Op 13 en 14 maart organiseert DGWB, namens het ministerie van IenW en Deltares het eerste Nederlandse congres voor microplastics in de bodem, in navolging op een eerdere editie door de Duitse UBA is georganiseerd. Er is nog ruimte voor het insturen van abstracts.

Zie de bijgevoegde aankondiging (Engelstalig) voor meer informatie. Het evenement staat gepland voor 13-14 maart in Utrecht.

Hierbij aan u het verzoek om na te denken over mogelijke input en om dit bericht zoveel mogelijk in uw (internationale) netwerk te delen. U heeft tot 15 januari 2024 de tijd om eventuele input/abstracts aan te leveren.

Voor vragen kunt u terecht bij Lisette Peters via lisette.peters@minienw.nl of via het algemene e-mailadres IC-Plastics2024@minienw.nl.

13. Publieke consultatie Grondwatermonitoringput (GMW)
De catalogus Grondwatermonitoringput is aangepast. Daarin zijn nu de uitbreiding op de standaard en de werkafspraken doorgevoerd. Vanaf vrijdag 1 december 2023  loopt de publieke consultatie voor deze catalogus. We horen graag jouw reactie op de aanpassingen.

Lees hier verder: Publieke consultatie Grondwatermonitoringput (GMW) – Basisregistratieondergrond.

Nieuws uit de regio

Provincie Overijssel

·         Ruim vijftig vaten vermoedelijk drugsafval gedumpt in Glanerbrug naast waterzuivering – 1Twente
In Glanerbrug zijn donderdagavond zo’n vijftig tot zestig vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. Het gaat om vaten van twintig liter per stuk. Ze werden aangetroffen op een doodlopend gedeelte van de Kerkstraat nabij het spoor, in een sloot pal naast de waterzuivering van Glanerbrug.

·         Snel reagerend watersysteem vraagt om waakzaamheid – Vechtstromen
Na oktober, gaat ook november de boeken in als een natte maand. De grondwaterstanden zijn daardoor momenteel hoog en de bodem is op veel plaatsen verzadigd. Het hoge water heeft nog niet voor grote problemen gezorgd. Ons snel reagerende watersysteem op de hellingen van de hoge zandgronden, zorgt er wel voor dat we alert moeten zijn voor nog meer regen. We houden daarom de weersvoorspellingen goed in de gaten. Op plekken waar dat inmiddels mogelijk is houden we weer water vast voor het komende voorjaar.

·         De Noordwaard en het Reevediep stromen vol (waterforum.net)
Voor de derde keer sinds de aanleg in 2015 stroomt overloopgebied de Noordwaard bij Werkendam weer mee met de Merwede. De eerste keer dat dit gebeurde was in februari 2020. Ook het Reevediep, de bypass in de IJssel bij Kampen, loopt vol met water.

Provincie Gelderland

·         Gezondheidsklachten Gorcumers door staalslakken is ‘beperkt’, maar ‘niet voor 100 procent uitgesloten’ | Gorinchem | AD.nl
Het risico dat Gorcumers op termijn gezondheidsklachten krijgen door de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk is beperkt. ,,Maar daarmee is het dus niet voor 100 procent uitgesloten. Des te meer reden om de vinger aan de pols te blijven houden.’’

·         Arnhemse Kinderklimaattop 2023 / Nederlands Watermuseum
Vandaag organiseerde Natuurcentrum Arnhem samen met Gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel de Kinderklimaattop dit jaar met het thema ´Water – hoe kan je de gevolgen van het klimaat voorkomen of verminderen?’ in het Stadhuis Arnhem.

·         Omroep Gelderland wil jouw flesjes en blikjes – Omroep Gelderland (gld.nl)
Omroep Gelderland is vandaag van start gegaan met de Grote Statiegeldactie. De omroep roept iedereen op om statiegeldflesjes en blikjes in te zamelen en te doneren aan het goede doel. Dit jaar is er gekozen voor Stichting Opkikker.

 

 

Provincie Groningen

·         Minister wil meer snelheid voor aanpak natuurherstel dan provincie: ‘Eerst geld’ – RTV Noord
Gedeputeerde Henk Emmens (BBB) kan zich niet vinden in het opgevoerde tempo dat de minister van Natuur en Stikstof wil hanteren rondom de aanpak van natuurherstel in de provincie. Vanuit Den Haag is onlangs het verzoek gekomen om de plannen die er al liggen concreter te maken dan nu het geval is. De provincie wil daar niet in meegaan.

·         Zeehondencentrum Pieterburen vangt eerste pup van het winterseizoen op – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)
Zeehondencentrum Pieterburen heeft donderdagavond de eerste zeehondenpup van het winterseizoen opgevangen. Het jong werd gevonden op het strand van Terschelling.

·         Bij Nieuwe Statenzijl wordt nieuw zeegemaal gebouwd: ‘Nodig om wateroverlast in toekomst tegen te gaan’ – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)
Nieuw metaal uit oude stroomsnelweg Groningen. Sloop hoogspanningslijn Eemshaven-Vierverlaten komende zomer klaar – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)

Provincie Fryslan

·         Waarom is de Sminkefeart zo vervuild? ‘It gif dat op dizze ikkers spuite wurdt bedarret yn de feart’ – Leeuwarder Courant (lc.nl)
Waarom is de Sminkefeart zo vervuild? ‘It gif dat op dizze ikkers spuite wurdt bedarret yn de feart’

·         Acht Friese vergisters op slot door te hoge concentratie amfetaminen – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Bij acht van de veertien covergisters in Fryslân is een te hoge concentratie van amfetaminen aangetroffen. Het zogeheten digestaat dat ze maken mag daardoor niet als meststof worden gebruikt en kan dus niet worden afgevoerd. Daarom zitten de bedrijven nu op slot.

·         Ook Friesland breidt regeling uit voor rasters tegen wolf | Leeuwarden | AD.nl
Ook de provincie Friesland wil dat meer veehouders beschermende rasters plaatsen tegen de wolf. Van de subsidieregeling wordt nu nog weinig gebruikgemaakt, laat de provincie weten en daarom wordt deze uitgebreid.

·         26 Friese boeren melden zich aan voor uitkoopregeling stikstof – Friesch Dagblad

Provincie Drenthe

·         Onderzoek gebruik restwarmte Attero in Assen. ‘Ook geschikt voor oudere en minder goed geïsoleerde woningen en gebouwen’ – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om woningen en bedrijven in Assen te kunnen voorzien van duurzame warmte door restwarmte van afvalverwerker Attero in Wijster.
Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente Assen zoekt naar duurzame alternatieven voor aardgas en in de ‘Transitie Visie Warmte’ (TVW) staat de voorkeur van een duurzaam energiesysteem voor de stad beschreven. Het college: ,,Eén van de kansrijke energiesystemen is een warmtenet. De ontwikkelingen gaan snel en de overtuiging groeit steeds meer dat warmtenetten onmisbaar zijn als betaalbaar alternatief voor aardgas.”

·         Drenthe verbruikt meer aardgas dan de Randstad, maar gemiddelde verbruik neemt af – RTV Drenthe
Als de tempratuur daalt, stijgt het gasverbruik. En dat is niet goed voor de portemonnee en het milieu. Alle reden om te besparen op gas en de thermostaat een graadje lager te zetten. Uit cijfers van het CBS blijkt wel dat er in de provincie Drenthe nog relatief veel gas wordt verbruikt.

·         Wolven blijven in eigen leefgebied jagen, actief rond Drenthe, Friesland, Gelderland en Overijssel | Hart van Nederland
De wolven uit de negen roedels die Nederland op dit moment telt, blijven in hun eigen leefgebied om op prooien te jagen. Schadecijfers die BIJ12 donderdag publiceert wijzen uit dat de wolven actief zijn rond de grens van Drenthe en Friesland, in Gelderland en een enkele maal in Overijssel.

·         Alleen nog plek voor waterbuffels en lisdodde in de Drentse natuurgebieden? De boeren zijn boos – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)

Provincie Flevoland

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Ook zonnepark langs A6 moet wachten op stroomaansluiting
Op korte termijn is er geen stroomaansluiting voor het zonnepark dat Rijkswaterstaat wil creëren langs de A6. Dat zegt omgevingsmanager Yvonne van den Dungen van Rijkswaterstaat. Het nieuw aan te leggen zonnepark moet net als iedereen op z’n beurt wachten om stroom te mogen leveren op het volle elektriciteitsnet.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Draagvlak voor kernenergie bij Flevolanders lager dan in veel andere provincies
Bijna een derde van de Flevolanders vindt dat er meer kernenergie gebruikt mag worden. Daarmee is het draagvlak in vergelijking met andere provincies laag. Alleen inwoners van Drenthe en Groningen zijn nog minder positief over deze energievorm. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Politiek ziet niets in tussentijdse discussie over grote grazers Oostvaardersplassen

Provincie Utrecht

·         Operatiekamer in St. Antonius was grote milieuvervuiler: ‘Vergelijkbaar met 3 miljoen kilometer autorijden’ – RTV Utrecht
De zorgsector is een grote milieuvervuiler en bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-uitstoot van Nederland, aldus het RIVM. Met name in operatiekamers is veel vervuiling: van de uitstoot van gassen tot het overmatig gebruik van wegwerpartikelen. Het St. Antonius Ziekenhuis probeert daar verandering in te brengen.

·         2,45 miljoen voor onderzoek naar oplossen PFAS in Utrecht Science Park – Nieuws – Universiteit Utrecht (uu.nl)
Het PFAS Living Lab van de Universiteit Utrecht heeft een subsidie van 2,45 miljoen ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Water. Daarmee gaan onderzoekers een met PFAS verontreinigd veld op de Universiteit Utrecht en andere locaties onderzoeken. Wereldwijd zijn grote stukken land verontreinigd met PFAS. In plaats van de klassieke “dig and dump” methode, wil de universiteit de mogelijkheden van duurzame sanering verkennen.

Provincie Noord-Holland

·         Mogelijk schadelijke chemische stof PFAS in bodem vroegere defensieterrein Huisduinen | Noordhollands Dagblad
De provincie Noord-Holland onderzoekt of er in Huisduinen sprake is van de aanwezigheid van de schadelijke chemische stof PFAS. Deze is mogelijk aanwezig op het voormalige adres Duinweg 4. Op die locatie bevond zich tot 1992 een terrein van het ministerie van Defensie, waar gewerkt werd met blusschuim.

·         Spetter, pieter, pater, slimmer omgaan met water – Gemeente Amsterdam
Regenplassen, verstopte putten, ondergelopen kelders… Het is volop herfst en de regenbuien zijn soms heftig. Dat merken we in de stad. We moeten Amsterdam voorbereiden op extremer weer. Hoe doen we dat en wat kunt u zelf doen?

Provincie Zuid-Holland

·         €8,8 miljoen voor ontwikkeling plattelandsregio’s Zuid-Holland – Provincie Zuid-Holland
Vier plattelandsregio’s in Zuid-Holland kunnen komende jaren aanspraak maken op €2,2 miljoen om te investeren in de ontwikkeling van de natuur, economie en leefbaarheid in hun gebied. De provincie heeft het daarvoor opgestelde LEADER-programma onlangs goedgekeurd. Alblasserwaard, Hollandse Plassen, Krimpenerwaard en Zuid-Hollandse Eilanden zijn inmiddels gestart met het verzamelen van projecten. Bijzonder hierbij is dat betrokkenen uit de lokale gemeenschap zelf de meest kansrijke ideeën kiezen. Vanaf begin 2024 komt deze zogenaamde LEADER-subsidie beschikbaar via een openstelling per gebied.

·         Chemours laat PFAS-afval in België verbranden als het niet naar Amerika kan – Zembla – BNNVARA
Zo lang afvalwater met PFAS niet naar de Verenigde Staten kan, bewaart de Chemours-fabriek in Dordrecht het op het eigen terrein. Als de maximale opslagcapaciteit in Dordrecht wordt bereikt, gaat het PFAS-afval naar het verwerkingsbedrijf Indaver in België om verbrand te worden.

·         Hollandse Delta doet aangifte tegen Chemours (h2owaternetwerk.nl)
Omdat deze zomer bij meerdere metingen de PFAS-stof Trifluoracetaat (TFA) is aangetroffen bij rwzi Dordrecht, doet waterschap Hollandse Delta aangifte tegen Chemours. Het bedrijf ontkent de bron van de vervuiling te zijn. Het RIVM schaart TFA onder de potentieel zeer zorgwekkende stoffen.
Waterschap Hollandse Delta verzoekt het openbaar ministerie om strafrechtelijk onderzoek te doen naar Chemours. “De provincie is het bevoegd gezag en bepaalt welke lozingen zijn toegestaan”, zegt een woordvoerder van het waterschap. “TFA is niet toegestaan. Wij hebben het aangetroffen in het water en daarom doen we aangifte.”

Provincie Zeeland

·         Ramen wassen met zeewater: Zeeuwsche Zoute uit Bruinisse wint er de Duurzaam Ondernemen Prijs mee | Schouwen-Duiveland | pzc.nl
Zeewater gebruiken om je ramen mee te wassen: dat zullen niet veel mensen snel doen. Maar zoutziederij Zeeuwsche Zoute uit Bruinisse bedacht een herbestemming voor hun ‘afvalwater’: goed voor de Duurzaam Ondernemen Prijs van de gemeente Schouwen-Duiveland, een cheque van 10.000 euro.

·         Meerdere verzakkingen rond spoor Zeeland door extreem veel regenval | RTL Nieuws
Bij het spoor tussen Vlissingen en Roosendaal zijn meerdere verzakkingen geconstateerd door extreme regenval. Dat laat ProRail weten. Daarom zal er op het traject de komende tijd slechts één trein per uur rijden, met een snelheid van 40 kilometer per uur.

Provincie Noord-Brabant

·         Grootste drugsafvaldumping ooit: opruimen duurt nog jaren – Omroep Brabant
De schoonmaakoperatie van een deel van natuurgebied de Brabantse Wal waar in maart 2021 een enorme drugsafvalput werd gevonden, kan nog wel twee jaar duren. Afgelopen week ging de sanering van het gebied bij Halsteren na tweeënhalf jaar van start. In het programma Spraakmakers op Radio 1 legde boswachter Erik de Jonge maandagochtend uit dat de operatie eigenlijk steeds groter en groter is geworden.

·         De Noordwaard en het Reevediep stromen vol (waterforum.net)
Voor de derde keer sinds de aanleg in 2015 stroomt overloopgebied de Noordwaard bij Werkendam weer mee met de Merwede. De eerste keer dat dit gebeurde was in februari 2020. Ook het Reevediep, de bypass in de IJssel bij Kampen, loopt vol met water.

·         Enorme drugsafvalput lijkt nu op een bouwput van een wolkenkrabber – Omroep Brabant
De schoonmaak van de enorme drugsafvalput bij Halsteren is officieel begonnen. De provincie gaf donderdag het startsein en liet voor het eerst media toe om een kijkje te nemen. Een groot deel van de heuvel wordt nu afgegraven, tot onder het gif. Het is de grootste en duurste drugsafvaldumping ooit in ons land, maar zeker niet de enige. “Dit doet oprecht veel pijn.”

Provincie Limburg

·         ‘Landbouw van vroeger is de landbouw van de toekomst’ – 1Limburg
Ze noemen het zelf de landbouw van de toekomst. Iris Claessens en Yves Janssen uit Mechelen hebben een boerderij tot hun beschikking gekregen met 15 hectare grond. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de hele omgeving mede-eigenaar wordt.