Week-nieuwsbrief Bodem+ (33 2023)


Openbare reactie concept HUM Bodembeheer (aanpassing Omgevingswet)

SIKB ontwikkelt een nieuwe handreiking voor toezicht en handhaving bij bodem-gerelateerde milieubelastende activiteiten. Aanleiding voor de ontwikkeling van de HUM Bodembeheer is de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het doel van de HUM Bodembeheer is het bieden van ondersteuning voor adequaat toezicht door de bevoegde gezagen. Tot en met 11 september 2023 kunt u reageren op het concept. . De HUM Bodembeheer gaat de bestaande HUM Besluit bodemkwaliteit en HUM Wet bodembescherming vervangen. Lees verder op de website van SIKB.

Blue Transition-project voor ander grondwaterbeheer in Noordzeeregio

In het Europese Interreg-project Blue Transition werken 23 organisaties uit 6 landen rond de Noordzee samen aan de uitvoering van klimaatrichtlijnen. Ze zetten pilots op rond grondwater en bodem, die duidelijk moeten maken welke acties nodig zijn. Slim omgaan met zoetwater in de noordelijke kuststrook bijvoorbeeld. Vanuit Nederland doen de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s mee aan Blue Transition, alsmede de Provincie Drenthe. De andere deelnemende landen zijn Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken en Zweden. De projectleiding is in handen van het Duitse Leibniz-Institut fur Angewandte Geophysik. Lees verder op de website van H2Owaternetwerk.

VEWIN: borg drinkwaterbelang in ‘Water en bodem sturend’

De afspraak om binnen het beleidsbeginsel ‘Water en bodem sturend’ prioriteit te geven aan het drinkwaterbelang als de leveringsplicht in het geding is, moet nu handen en voeten krijgen. Dat geldt ook voor de afgesproken doelen voor drinkwaterbesparing. Voorts: pas de WACC-regelgeving aan, verruim de mogelijkheden voor waterbesparend bouwen en neem extra maatregelen om de KRW-doelen voor drinkwaterbonnen te halen. Lees verder op de website van H2Owaternetwerk.

Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         BRO’tje 14 september – Nieuwe werkelijkheid: De Digitale Stad (Basisregistratieondergrond)
Ben je klaar voor een nieuwe werkelijkheid? Dan laten we je in ons BRO’tje van 14 september graag kennis maken met ‘De Digitale Stad’ van de gemeente Rotterdam.

·         Meld u aan voor de Atlas Werkconferentie 2023 (14 september, Rotterdam)
De Werkconferentie van Atlas Leefomgeving is dit jaar op 14 september in het Keilepand in Rotterdam. Het thema is ‘De Compacte Stad – de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling’. U kunt zich nu aanmelden.

·         Bijeenkomst ‘Bagger als grondstof voor Bouw’ (25 september)
Zoals we weten bevat baggerspecie vaak waardevolle grondstoffen zoals zand, klei en organisch materiaal. Door baggerspecie als (gebiedseigen) materiaal te benutten vermindert de behoefte aan het winnen van nieuwe grondstoffen. De laatste jaren is er veel aandacht voor waardevol hergebruik van baggerspecie, ook in de bouw. De gewonnen baggerspecie wordt steeds meer gezien als grondstof die nuttig gebruikt kan worden als hoogwaardig bouwmateriaal voor bestrating, oeverblokken en als bodemverbeteraar.

·         Jaarcongres SIKB: Ondersteboven (3 oktober, Den Bosch)
Het Jaarcongres 2023 zet de bodem op zijn kop: het presenteert de skyline van de benedenwereld. Wie werkt in de bodem, met het water of een nieuwe archeologische archieflade opentrekt is gediend met de beelden en de verhalen daarover. Net als de opdrachtgevers, de bestuurders en de politieke vertegenwoordigers. Die beelden en verhalen kunnen de ondergrondse- en bovengrondse inrichting van Nederland onderbouwen. Bij het SIKB Jaarcongres 2023 op 3 oktober komt de bodem boven. Het volledige programma van het Jaarcongres staat vast, download hier het programmaboekje.

·         Over EnvironChemTox symposium: ‘Environmental occurrence, hazard and risk of PFAS’ – MilieuChemTox (6 oktober, Amsterdam)
Following the successful edition in September 2022, the NWO/TTW project ‘Exposure, hazard and risk of PFAS in aquatic and terrestrial ecosystems’ in collaboration with MilieuChemTox section of the KNCV, will organize a second PFAS symposium in 2023. We therefore would like to invite all colleagues interested in presenting their work on the environmental occurrence, fate and exposure, ecotoxicity and bioaccumulation, and the possible eco(toxico)logical risks of PFAS to submit an abstract for this symposium.

·         Make the Future Yours! (10 oktober, Nationaal Baggermuseum Sliedrecht)
NVDO Jongerenboard en Sectie Infra organiseren op dinsdag 10 oktober in het Nationaal Baggermuesum te Sliedrecht de unieke een eenmalige TOPbijeenkomst! De sector infra staat voor grote en dure uitdagingen, zoals uitstootvrij(er) werken, veiligheid en digitalisering.

·         NSTT No-Dig Event (11 en 12 oktober, Nijkerk)
Ontdek de toekomst van ondergrondse infrastructuur op het NSTT No-Dig Event 2023! Hét Event dat u niet mag missen als u geïnteresseerd bent in ondergrondse infrastructuur. Met een netwerk van ongeveer 2000 vakgenoten, meer dan 100 exposanten, boeiende demonstraties en een uitgebreid lezingenprogramma belooft dit event dé plek te zijn waar professionals samenkomen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van water, gas, elektriciteit en riool met elkaar te delen.

·         Programma Schakeldag 2023 wordt zeer veelzijdig (30 oktober, Den Bosch)
De voorbereidingen voor de Schakeldag 2023 – op 30 oktober in Den Bosch – zijn in volle gang. Heel veel workshops en sessies zijn inmiddels in voorbereiding. Centraal deze dag staat de inhoud van de Omgevingswet en de betekenis voor het dagelijks werk straks. Naast de workshops is de Schakeldag ook opnieuw dé ontmoetingsplek voor inhoudelijk experts. En interessante sprekers ontbreken ook niet, onder wie demissionair minister de Jonge van VRO.

·         Vooraankondiging: Schakeldag 2023 is op 30 oktober
Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) organiseert de Schakeldag 2023 op maandag 30 oktober in ‘s-Hertogenbosch. Dit kennisevenement staat in het teken van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Reserveer 30 oktober daarom vast in uw agenda.

Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Van Nota bodembeheer naar Omgevingswet (IPLO)
Wilt u als gemeente of waterschap weten wat er vóór en na inwerkingtreding van de Omgevingswet moet gebeuren met de Nota bodembeheer en daarbij horende bodemkwaliteitskaart? Kijk dan op de nieuwe pagina over de transitie van de Nota bodembeheer naar het stelsel van de Omgevingswet.

·         Inregeltesten bodem(taken) en DSO onder Omgevingswet voor Omgevingsdiensten
Op het gebied van bodem verandert er het nodige met de Omgevingswet. Vanuit ervaringen bij FUMO en ODG is een gerichte systematiek ontwikkeld waarmee de omgevingsdiensten, ondersteund vanuit VNG en ADS, de technische en procesmatige invulling van de bodemafspraken kunnen testen en verifiëren. Het is zeer hands-on ingericht met een factsheet, een processchema en een DSO inregelpakket, en het is een goede steun in de rug op weg naar 1 januari 2024. Via het netwerk Bodem en Ondergrond van ODNL en het VTH vakberaad volgt een uitnodiging om deel te nemen aan de test/ verificatie aanpak, waarmee de inrichting van systeem en proces van elke OD beoordeeld zal worden.

·         Het overgangsrecht voor de bodem onder de Omgevingswet
Met de komst van de Omgevingswet wijzigt ook de huidige bodemwet- en regelgeving. De wetgever beoogt ten aanzien van de bodem een ‘paradigmaverandering’, waarbij de nadruk niet langer zal liggen op het saneren van individuele verontreinigingen en aantastingen, maar op integraal gebiedsbeheer door middel van algemene regels. In dit artikel zal worden ingegaan op het huidige regime, het toekomstige regime en de overgang daarnaartoe. Een tip van de sluier is alvast dat het overgangsrecht bodem van groot belang is, juist vanwege de beoogde paradigmaverandering en omdat bodemsaneringen een lange periode in beslag kunnen nemen en daardoor meerdere wettelijke regimes kunnen beslaan.

·         Zomerspecial van de VNG over Omgevingswet en Wkb | Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)
Nog 5 maanden en dan zijn de Omgevingswet en de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in werking. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceerde deze week een zomerspecial met interviews, praktijkvoorbeelden en handige tips voor alle gemeenten op weg naar 1 januari 2024.

·         Huizen bouwen, ondanks de Omgevingswet? (Omgevingsweb)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 10 augustus 2023 (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         IPLO Nieuws – augustus 2023 | Informatiepunt Leefomgeving

·         Evenementenagenda | augustus 2023 | Aan de slag met de Omgevingswet

Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Alle grondstoffen die de aarde dit jaar kan leveren al verbruikt (NRC)
Alles wat de aarde dit jaar te bieden heeft aan grondstoffen en voedsel is door de mens al in zeven maanden opgemaakt. Woensdag 2 augustus is het Earth Overshoot Day: de datum waarop de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen verbruikt heeft die de aarde jaarlijks kan geven, volgens een berekening van Global Footprint Network en het Wereld Natuur Fonds. De rest van dit jaar leeft de mens dus van reserves van de aarde, aldus de onderzoekers. Als iedereen zou leven als de gemiddelde Nederlander, dan viel deze dag in april al.

·         Aarde kan ons niet meer bijbenen: grondstoffen voor dit jaar eigenlijk al op (NU.nl)
Het is vandaag Earth Overshoot Day. Op deze ‘dag van de overbevraging’ hebben we al het voedsel en de grondstoffen die de aarde in een jaar tijd duurzaam kan produceren al verbruikt. Dus ‘vieren’ we vandaag dat we flink rood staan bij de planeet.

·         Steeds meer landbouwgif op aardbeien: zo gevaarlijk zijn die middelen voor je gezondheid (bndestem.nl)

·         Nieuwe schadeberekening onttrekking grondwater aan gewassen (melkveebedrijf.nl)

Divers nieuws over Circulaire economie

·         Herbruikbaarheidsscan brengt circulair werken dichterbij (Rijkswaterstaat)
In 2030 wil Rijkswaterstaat volledig circulair werken. Dan is het belangrijk om te weten welke onderdelen van bestaande kunstwerken, zoals viaducten en bruggen, nog te hergebruiken zijn. Een herbruikbaarheidsscan op initiatief van Nebest geeft een succesvolle aanzet. ‘De potentie is enorm.’

·         Plasticsoepprobleem zit in onze eigen rivieren en minder in de oceanen (Omroep Gelderland)
Uit nieuw onderzoek van Utrechtse wetenschappers bleek deze week dat er veel minder plastic in de oceanen drijft dan werd aangenomen. Bij milieuorganisatie Schone Rivieren wisten ze dat allang. Want het probleem is veel dichterbij, zegt projectleider Joost Barendrecht van Schone Rivieren; namelijk in onze rivieren.

·         Stoffer wil toelichting op rol AEC’s in circulaire economie (AfvalOnline)

·         Recyclingsymposium focust op hergebruik in bouw (AfvalOnline)

Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Bodemenergie is cruciaal voor onze energietransitie (binnenlandsbestuur.nl)
Nu energieprijzen, en vooral die van aardgas, fors zijn gestegen en we liever nog vandaag dan morgen van het gas afgaan, komen er veel uitdagingen op ons af. Een van die uitdagingen is de opslag van energie. We kunnen onze energievoorziening grotendeels elektrificeren, maar daarmee ontstaat direct de vraag hoe we onze gebouwen van duurzame elektriciteit voorzien nu kabels overbelast raken, zon en wind er niet altijd zijn, en batterij-opslag erg duur is en zeker geen langdurige overbrugging biedt. Het antwoord op veel van deze vragen is bodemenergie. Dick Westgeest ziet enthousiasme voor Gebruikersplatform Bodemenergie groeien.

·         Sinds 1 juli geldt de gewijzigde Mijnbouwwet, wat betekent dit voor geothermie? (Warmte365)
Voor het zomerreces stuurde Hans Vijlbrief, de inmiddels demissionaire staatssecretaris van Mijnbouw, een uitgebreide brief naar de Tweede Kamer. Hierin ging hij in op de stand van zaken rondom geothermie en de nu in werking getreden gewijzigde Mijnbouwwet. Belangrijke stappen “om geothermie veilig en verantwoord te laten bijdragen aan de energietransitie”.

·         Zonneparken nemen weinig landbouwgrond in (binnenlandsbestuur.nl)

·         Doemdenken heeft geen zin (Trouw)

Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Kennisdag zoetwater en ruimtelijke adaptatie (28 sept4mber. Utrecht)
Vraag jij je af hoe we Nederland klimaatbestendig kunnen inrichten? En hoe je acties op de korte termijn kunt verbinden aan ontwikkelingen op de lange termijn? Kom dan naar de kennisdag van de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie, op 28 september in Utrecht.

·         Anti-verziltingsmaatregelen niet meer nodig dankzij neerslag (Waterforum)
De waterbeheerders in West-Nederland hebben de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) gestopt. Nu het regent en de Rijnafvoer stijgt, zijn de maatregelen die van kracht waren om de verzilting in West-Nederland tegen te gaan, niet langer nodig.

·         Droogte update: problemen nemen af, voldoende water beschikbaar (Unie van Waterschappen)

·         Voldoende water in Nederland, maar droogte is nog niet voorbij (Nederlands Dagblad)

·         Waterschappen beperken wateroverlast door regen (Unie van Waterschappen)

·         Aantal waterschappen handhaaft sproeiverbod (binnenlandsbestuur.nl)

·         Waterschappen heffen maatregelen tegen droogte op (Nieuwe Oogst)

·         Terug naar normaal waterbeheer na de vele regen (h2owaternetwerk.nl)

Voornemen tot intrekking AS SIKB 1000 – reactie gevraagd

Monsterneming voor partijkeuring is een werkzaamheid die op grond van het Besluit Bodemkwaliteit onder erkenning moet plaatsvinden. Organisaties kunnen die erkenning aanvragen op grond van een certificaat conform de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 1000 óf op grond van een accreditatie op basis van het accreditatieschema AS SIKB 1000. Inmiddels wordt er al enige tijd geen gebruik gemaakt van het AS SIKB 1000. Daarom is het Accreditatiecollege Bodembeheer voornemens om AS SIKB 1000 in te trekken. Het voornemen tot intrekking van AS SIKB 1000 ligt door middel van dit bericht ter consultatie. U kunt hierop reageren tot 15 september 2023. Lees verder op de website van SIKB.

Planning HWBP op losse schroeven: ‘Onzeker of we 2050 zo gaan halen’

De komende dertig jaar moet in Nederland nog minstens 1500 kilometer aan primaire waterkeringen versterkt worden. De kans dat we dat op deze wijze gaan halen, wordt echter steeds kleiner, zegt directeur Erik Wagener van het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP). “We moeten anders gaan programmeren.” Lees verder op de website van H2Owaternetwerk.

Wordt water het nieuwe stikstof? En 7 andere vragen

Water is altijd vanzelfsprekend geweest in Nederland. Het sprak vanzelf dat we het voldoende hadden, en dat we het – letterlijk! – in goede banen konden leiden. Maar dat is verleden tijd. Hoe water een probleem wordt voor bedrijven. Lees verder op de website van VNO-NCW.

Reminder: publieke consultatie catalogus Milieuhygiënisch bodemonderzoek

Van 5 juli tot en met 30 augustus loopt de publieke consultatie voor de catalogus Milieuhygiënisch bodemonderzoek(SAD). Deze consultatie is de eerste voor het domein Milieukwaliteit binnen de BRO. Anders dan bij de ontwikkeling van vorige registratieobjecten is begonnen met de catalogus voor de bestaande gegevens (IMBRO/A). Hier ligt voor dit domein de grootste hergebruikswaarde. Deze consultatie gaat dan ook alleen over hoe bestaande gegevens aangeleverd moeten worden. Aan bestaande gegevens worden minder strenge eisen gesteld. Begin 2024 volgt een volgende consultatie voor nieuwe gegevens volgens IMBRO-regime. Lees verder op de website van de BRO.

‘Is de projectenstroom bij Rijkswaterstaat echt opgedroogd?’

In de media staan geregeld berichten dat bouw- en infraprojecten stilliggen of niet opgestart kunnen worden, onder andere door aanhoudende stikstofproblemen. Onze leden zijn terecht bezorgd over deze situatie. In het brancheoverleg met Rijkswaterstaat spreken we regelmatig over de dealflow en andere urgente thema’s. Klopt het beeld dat de projectenstroom van Rijkswaterstaat opgedroogd is? Om hierover een reëel beeld te krijgen, ging Tom van Eck, onze Coördinator Infra, in gesprek met Hans Dussel, Directeur Inkoop en Contractmanagement Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud. Hoewel er onmiskenbaar problemen zijn bij aanlegprojecten, is zijn boodschap positiever dan gedacht. Lees verder op de website van Bouwend Nederland.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Lezing door Huibert van den Brink ‘Het ontstaan van de IJsselvallei’ (30 augustus, Zwolle, zie bijlage)
Huibert van de Brink, gepensioneerd geoloog, onderzoekt vanuit een diepgewortelde interesse het ontstaan van het landschap in de voorlaatste ijstijd. Met oude foto’s en eigen fysiek veldonderzoek van de stuwwallen als randen van de IJsselvallei neemt hij je mee in een boeiende tijdreis. Je bent welkom bij de provincie Overijssel voor deze lezing!

·         Kennis-netwerkdag Oost-Nederland (2 november, Zutphen)
Maak kennis met de bodem en ondergrond thema’s en specialisten van Oost-Nederland! Onder Twente bundelt haar krachten met het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) en IJsselland Doorgrond voor een interactieve middag vol verhalen en belevingen. Verdere informatie over het programma en de aanmelding volgt.

·         ‘Transitie niet alleen bij boeren Baarlo neerleggen, maar ook bij overheden’ (Nieuwe Oogst)
Negen melkveehouders uit het Overijsselse Baarlo voerden een eerste verkenning uit om in hun polder de stikstofdepositie te verminderen, bodemdaling tegen te gaan, de CO2-uitstoot te verlagen en de natuur en biodiversiteit ruimte te geven. Of het totale plan haalbaar is, moet nog blijken. ‘Ook de overheid moet flexibel en creatief worden.’

·         Justitie teruggefloten in proefproces tegen ‘giftige’ rubberkorrels in Enschede en Hengelo: ‘Opzienbarende uitspraak’ (tubantia.nl)

Provincie Gelderland

·         Demodagen LIFE CO2SAND (Provincie Gelderland)
Om boeren, landinrichters, landbeheerders en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het ‘klei in zand’-principe, organiseren we op onze 5 demovelden regelmatig demo-dagen. We laten dan zien hoe het ‘klei in zand’-principe werkt, zodat boeren de techniek kunnen gebruiken op hun eigen terrein. Het verslag van de demodag op 30 juni lees je hier.

·         Zonnepark moet sanering betalen, maar rechter veegt vergunning van tafel (Omroep Gelderland)
Een mega-zonnepark in Spijk móet er komen om de kosten van het opruimen van vervuilde grond daar te kunnen betalen. Maar een rechter zet een streep door de vergunning van het park. “Wij hadden al visioenen van een veld vol zonnepanelen, terwijl er vervolgens geconstateerd werd dat er nog gesaneerd moest worden.”

·         Samenwerking uiterwaardenbeheer langs de Maas (Rijkswaterstaat)
Collectief Rivierenland gaat agrarisch natuurbeheer uitvoeren op graslandpercelen in de Gelderse uiterwaarden langs de Maas. Op deze manier wordt de kennis van de omgeving mét lokale agrarische ondernemers optimaal benut voor het beheer en onderhoud van de uiterwaarden.

·         Apeldoorn onderzoekt gang van zaken rond ballaststenen (binnenlandsbestuur.nl)
Apeldoorn gaat onderzoeken of binnen de gemeentelijke organisatie de juiste procedures zijn doorlopen rondom de opslag van ballaststenen van spoorbeheerder ProRail. De stenen lagen op een braakliggend terrein in de wijk Kanaal Zuid, maar volgens het bestemmingsplan mocht dat niet. Ook vroeg de aannemer die met de stenen zou werken geen vergunning aan om de locatie als depot te mogen gebruiken, schrijft burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

·         ProRail haalt ballaststenen in Apeldoorn weg (binnenlandsbestuur.nl)

·         Omstreden kwartsstenen uit woonwijk weg, deel blijft voorlopig wel in Apeldoorn (destentor.nl)

·         Zaltbommel zet stop op nieuwe bestemmingsplannen om Omgevingswet (Omgevingsweb)

Provincie Groningen

·         Hoe snel haal je een gaswinlocatie uit de waakstand? Dat test de NAM nu (nos.nl)
Hoe zeker weten we dat Nederland voldoende gas heeft als er straks een strenge winter komt? Om die vraag te beantwoorden wordt getest met het heropenen van gesloten gasproductielocaties. In Siddeburen onderzoekt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vanaf vandaag hoeveel tijd nodig is om die gasput weer in bedrijf te krijgen. Het gaat om voorbereidingen voor een noodsituatie: het wil niet zeggen dat de kraan weer opengaat.

Provincie Fryslan

·         Geen nieuws

Provincie Drenthe

·         Chemisch drugsafval gedumpt in het Drents-Friese Wold, bodem en natuur aangetast (RTV Drenthe)
In Oude Willem is deze week een grote hoeveelheid chemisch drugsafval gedumpt, meldt Staatsbosbeheer. De chemische vloeistoffen zijn daarbij in de bodem van het Drents-Friese Wold terecht gekomen en hebben daarbij planten en struiken aangetast.

Provincie Flevoland

·         Waterschap vraagt ontheffing van de wateroverlastnorm voor het bodemdalingsgebied Zuidwest Emmeloord aan (Waternieuws)
Waterschap Zuiderzeeland vraagt aan de provincie Flevoland om een tijdelijke ontheffing van de wateroverlastnormen. Het gaat hierbij om het gebied ten zuidwesten van Emmeloord. Dat gebied heeft te maken met bodemdaling.

·         Rijkswaterstaat brengt waterpeil IJsselmeer en Markermeer terug naar zomerpeil (nos.nl)

Provincie Utrecht

·         Bodemonderzoek Bunnik om waterschade te voorkomen (Roulette FM)
De gemeente Bunnik gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer water vast te houden en te vergroenen. Met passende maatregelen wil de gemeente waterschade voorkomen en het in de zomer koeler houden.

·         West-Nederland heeft geen extra zoetwater meer nodig (RTV Utrecht)

Provincie Noord-Holland

·         Gemeente Wijdemeren dringt aan op sanering voormalige stortplaats Groenewoud (NH Nieuws)
Gemeente Wijdemeren uit haar zorgen over de bodemverontreiniging van de voormalige vuilstortplaats Groenewoud in Kortenhoef. Provincie Noord-Holland liet vorige maand nog weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en ecologie. Toch doet de gemeente een oproep aan de provincie om de grond te saneren en het gebied rondom de vuilstort verder te ontwikkelen.

·         PFAS-schandaal Schiphol dijt uit: gif zat niet alleen in blusschuim (SchipholWatch)
De PFAS-verontreiniging op en rond Schiphol is nog veel ernstiger dan eerder al werd gedacht. Het gif blijkt niet alleen in blusschuim te zijn toegepast maar ook in een reeks van andere producten die op het vliegveld werden gebruikt. Steeds meer grond blijkt besmet

·         Zure lucht leidt naar drugsafval in Blaricum (NH Nieuws)

·         Duizenden bomen Bergen aan Zee worden gekapt om duinzand weer te laten stuiven (nos.nl)

Provincie Zuid-Holland

·         Save the date: Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad voor Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden  (7 september, Vlissingen)
Zet alvast in je agenda: donderdag 7 september is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Het doel is om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld. Je gaat met andere professionals in gesprek aan de hand van regionale voorbeelden en eigen ervaringen en je kunt meedoen aan verdiepende sessies.

·         Anti-verziltingsmaatregelen niet meer nodig dankzij neerslag (Waterforum)
De waterbeheerders in West-Nederland hebben de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) gestopt. Nu het regent en de Rijnafvoer stijgt, zijn de maatregelen die van kracht waren om de verzilting in West-Nederland tegen te gaan, niet langer nodig.

·         Onderzoek naar perspectief veenweide in fieldlab Groene Hart (Nieuwe Oogst)
Hoe ziet de toekomst eruit voor veehouders in het westelijk veenweidegebied? De initiatiefnemers van het fieldlab Groene Hart willen een haalbaar en betaalbaar transitiepad uitwerken naar een duurzame en vitale bedrijfsvoering.

·         Nog steeds water tekort in Groene Hart (BR6 Nieuws)

·         Delfland stopt met inspectie droogtegevoelige dijken (AD.nl)

·         Door vele regen hebben Den Haag en omliggende gemeenten geen extra zoetwater meer nodig (AD.nl)

·         PFOS in sloten Haagse woonwijk fors boven Europese norm (AD)

Provincie Zeeland

·         Save the date: Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad voor Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden  (7 september, Vlissingen)
Zet alvast in je agenda: donderdag 7 september is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Het doel is om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld. Je gaat met andere professionals in gesprek aan de hand van regionale voorbeelden en eigen ervaringen en je kunt meedoen aan verdiepende sessies.

·         Vertraging kost Nieuwe Sluis 90 miljoen euro extra, totale meerkosten zo’n 240 miljoen euro (Omroep Zeeland)
De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen valt nog eens 87,1 miljoen euro duurder uit. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van een Vlaams parlementslid. Inmiddels zijn de totale kosten opgelopen tot bijna 1,2 miljard euro. Dat is zo’n 240 miljoen euro meer dan het oorspronkelijke aanbestedingsbedrag. De overschrijding heeft onder meer te maken met de coronacrisis en vervuilde grond. Daardoor loopt de bouw van de zeesluis vertraging op. De vraag is nu wie er voor de extra kosten moet opdraaien.

·         Veel plastic korrels op Zeeuwse stranden (AfvalOnline)

Provincie Noord-Brabant

·         Altena zoekt circulaire helden: innovatieprijs voor meer hergebruik van grondstoffen en minder afval (ed.nl)
Voor het eerst wordt er een innovatieprijs voor circulair denken en doen uitgereikt door de gemeente Altena. Hiermee wil het aandacht vestigen op meer hergebruik van grondstoffen en minder afval. Personen, bedrijven of organisaties die zich hiervoor inzetten kunnen tot 8 september genomineerd worden.

·         Continuïteit voor proeflocatie AgroProeftuin de Peel (Provincie Noord-Brabant)

·         Brabantse Delta trekt sproeiverbod in (binnenlandsbestuur.nl)

Provincie Limburg

·         Grondwaterstand ondanks natte juli nog altijd te laag (1Limburg)

·         Asfaltcentrale binnen norm uitstoot gevaarlijkste stoffen (1Limburg)

·         ‘Raar geluid’ van bodemonderzoek is nodig om te voorkomen dat huizen op plek mijnkolonie Hoensbroek verzakken (De Limburger)