Spring naar content

Voucherregeling: aanbod van Bodembeheer van de Toekomst

Onder de noemer ‘Heeft u hulp nodig bij de bodemregels in uw omgevingsplan?‘ heeft Bodembeheer van de Toekomst een voucherregeling gelanceerd. Waarom? Iedere gemeente krijgt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Daarna heeft een gemeente 8 jaar de tijd om te bouwen aan het nieuwe deel van het omgevingsplan.

Het aanbod van Bodembeheer van de Toekomst is bedoeld voor gemeenten die:

  1. Dit jaar of volgend jaar aan de slag gaan met bodemthema’s in de instrumenten van de Omgevingswet, specifiek het omgevingsplan.
  2. Kennisgenomen hebben van de producten van Bodembeheer van de Toekomst. Op de website is een overzicht te vinden.
  3. Daarbij een inhoudelijke hulp van de makers van deze bouwstenen goed kunnen gebruiken.

Informatie over de regeling en de wijze van meedoen (voor 10 mei 2021)