Verzamelbrief bodem en ondergrond

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert (brief d.d. 2 mei 2022) de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond.

Zij gaat in op de volgende onderwerpen:

  • de stand van zaken rond de Maasplas bij Kinrooi Vlaanderen;
  • de besluitvorming over hersanering van het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel;
  • de aanpassing van de indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging PFAS;
  • de stand van zaken rond de bestuurlijke afspraken over bodem;
  • schuimglas;
  • het opnemen van informatie over bodemverontreinigingen in de basisregistratie ondergrond.

(bron: www.rijksoverheid.nl)